HNV-Link

Senast ändrad: 11 oktober 2017
HNV-Link.jpg

High Nature Value Farming är ett pågående EU-projekt som omfattar tio områden med höga naturvärden och stor biologisk mångfald som är beroende av hävd av betande djur. Målet är att stärka och utveckla jordbruket i dessa områden med hjälp av innovationer. RådNu och Västra Götaland finns med i HNV-Link-nätverket.

 

Bulgarien, Kroatien, Grekland, Frankrike, Irland, Portugal, Rumänien, Spanien och Storbritannien är övriga deltagande länder i projektet. För att skapa en långsiktigt hållbar framtid för områdena med särskilt höga naturvärden bygger HNv-Link upp nätverk kring lärande och samverkan som gynnar såväl miljö som kulturvärden och sysselsättning. Många aktörer tillsammans skapar detta, inom och mellan regionerna; lantbrukare, intresseorganisationer och lokala myndigheter.