Vad krävs av och vad driver en jordhälsoentreprenör?

Senast ändrad: 10 november 2022

Projektet syftar till att göra kompletterande kvalitativa djupintervjuer till en studie som Jordbruksverket genomfört under 2021–2022 (rapporten inte klar ännu).

Syftet med Jordbruksverkets projekt var att beskriva några jordhälsoentreprenörers system, ur ett tekniskt och agronomiskt perspektiv. Kompletteringen omfattar djupintervjuer med 4 av dessa jordhälsoentreprenörer med frågor om deras drivkrafter, kunskapsbehov, värdegrund, erfarenheter och relationer, som har och har haft betydelse för deras beslut att förändra sina odlingssystem. Vad kan vi lära av dem som går före, så att vi kan stödja dem som kommer efter?

 

Medel: Fred med jorden.

Huvudsökande: Christina Lundström, SLU RådNu.

Projekttid: 2021–2022.

Fakta:

Forskningsfrågor:

  • Hur motiverar lantbrukare som tillämpar jordhälsofrämjande odlingssystem (såsom CA och regenerativt lantbruk) sina val av brukningsmetoder?

  • Vilka behov av kunskap och rådgivning har lantbrukare som är intresserade av att utveckla sina odlingsmetoder mot strategier som främjar jordhälsa?

Kontaktinformation

Christina Lundström,
agronomie licentiat
christina.lundstrom@slu.se