Innovation – att coacha innovativa processer

Senast ändrad: 29 augusti 2018
23 Glodlampor Colin Behrens Pixabay 400px.jpg

I den här kursen har vi valt att fokusera på innovation som process; hur gör man för att ta en idé till verklighet så att den kan skapa nytta?

Övergripande syfte:
Hållbar utveckling av landsbygden genom att ökad sysselsättning och nya företag stimuleras liksom attraktivitet och konkurrenskraft.  

Målgrupp:
Verksamma vid leaderkontor och personer i lokala utvecklingsgrupper (LAG) som bland annat har till uppgift att främja innovationer.

Syfte med kursen:
Personer inom leaderverksamheten ska kunna stödja en hållbar utveckling av landsbygden, genom ökad kompetens och färdighet i att identifiera innovativa idéer och stimulera att innovationsprocesser startas.

Mål:

  • Ökad kunskap om vad innovation är och betyder för långsiktig utveckling
  • Ökad förmåga att coacha innovatörer
  • Ökad förtrogenhet med några viktiga verktyg för att optimera förutsättningarna för lyckade innovationsprojekt.

Format, innehåll och upplägg:
Kursen består av ett webbaserat material om innovation, en Skype-föreläsning från Jordbruksverket om att söka stöd för innovationsprojekt/aktuellt regelverk, en träff i Katrineholm (lunch till lunch) samt tre timmars individuell coachning. Datum för Skypeföreläsning och träff i Katrineholm anpassas till anmälda deltagare.

Kursstart: 1 november. Kostnad: 6 000 kr exkl moms.

Kursen är abonnerad av Landsbygdsnätverket.

Anmälan

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

Maria Lingaas, Utbildningsledare
Sekretariatet för uppdragsutbildning, SLU i Skara
maria.lingaas@slu.se
0511-670 22

Jane Geismar, utbildningskonsulent
Ortskansli SLU i Skara, sekretariatet för uppdragsutbildning
jane.geismar@slu.se
0511-671 28, 070-270 71 28

Sidansvarig: anna-karin.johnson@slu.se