Innovation – att coacha innovativa processer

Senast ändrad: 09 februari 2018
23 Glodlampor Colin Behrens Pixabay 400px.jpg

I den här kursen har vi valt att fokusera på innovation som process; hur gör man för att ta en idé till verklighet så att den kan skapa nytta?

Övergripande syfte:
Hållbar utveckling av landsbygden genom att ökad sysselsättning och nya företag stimuleras liksom attraktivitet och konkurrenskraft.  

Målgrupp:
Verksamma vid leaderkontor och personer i lokala utvecklingsgrupper (LAG) som bland annat har till uppgift att främja innovationer.

Syfte med kursen:
Personer inom leaderverksamheten ska kunna stödja en hållbar utveckling av landsbygden, genom ökad kompetens och färdighet i att identifiera innovativa idéer och stimulera att innovationsprocesser startas.

Mål:

  • Ökad kunskap om vad innovation är och betyder för långsiktig utveckling
  • Ökad förmåga att coacha innovatörer
  • Ökad förtrogenhet med några viktiga verktyg för att optimera förutsättningarna för lyckade innovationsprojekt.

Format, innehåll och upplägg:
Kursen består av ett webbaserat material om innovation, en Skype-föreläsning från Jordbruksverket om att söka stöd för innovationsprojekt/aktuellt regelverk, en träff i Katrineholm (lunch till lunch 29-30 maj 2018) samt tre timmars individuell coachning (mars-maj 2018). 

Kostnad: 6 000 kr exkl moms

Namn: *
Personnummer: *
Telefonnummer: *
E-post: *
Organisation: *
Organisationsnummer:*
Arbetsgivare/chef: *
Arbetsgivarens adress: *


 

Kontaktinformation

Maria Lingaas, Utbildningsledare
Sekretariatet för uppdragsutbildning, SLU i Skara
maria.lingaas@slu.se
0511-670 22

Jane Geismar, utbildningskonsulent
Ortskansli SLU i Skara, sekretariatet för uppdragsutbildning
jane.geismar@slu.se
0511-671 28, 070-270 71 28

Sidansvarig: anna-karin.johnson@slu.se