Att komma ikapp….

Senast ändrad: 25 oktober 2021
man med glasögon på huk

Nu är det snart dags för årets sommarsemester för många av oss. Beroende vilket arbete man har så ser semester på sommaren olika ut, men vi har nog alla det gemensamt att vi kan släppa våra arbetssysslor för en tid – kanske genom att resa bort eller att göra något länge emotsett.

För egen del handlar det mycket om att göra allt det som ännu inte hunnits med och sådant som jag gör bara för min egen skull och för familjens. Renovering av hus och byggnader, trädgårdsarbete, röjningar och skötsel av gårdens biologiska mångfald. Men också bara tid att njuta av social samvaro och naturen.

Sommarens avbrott från vardagsrutinerna har också en djupare mening. Det skapar den nödvändiga distansen till arbetet. Sommaren blir en tid till reflektion och eftertanke. Det handlar om att komma ikapp i den miljö vi lever våra liv, men också att komma ikapp oss själva.

Under tre dagar har jag deltagit på ESEE-konferensen som i år samlade över 380 rådgivare och forskare från hela världen för att diskutera framtidens rådgivning. Många spännande projekt och forskningsresultat presenterades. Jag var fullmatad av nya tankar och idéer efteråt och det känns verkligen som att den analkande sommaren behövs för att smälta allt detta. Vad kan vara till nytta för svenskt lantbruk och SLU RådNu i framtiden?

Och det är väl så lärande fungerar. Vi behöver ny input, vi behöver möjlighet till reflektion och eftertanke och vi behöver placera det nya i vårt eget unika sammanhang. Detta gäller för företagare på landsbygden, rådgivare och forskare. Innehållet i lärandet kanske skiljer sig åt, men processen är densamma.

Inom SLU RådNu arbetar vi med att utveckla metoder och arbetssätt för ökad hållbarhet. Då är det med precis samma ambition vi arbetar; vad är det för ny kunskap målgruppen behöver, vilka kanaler kan användas för att skapa reflektion och hur kan vi stödja människor att ta till sig den kunskap som skapar nytta för dem? Verktygslådan kan vara både djup och bred, men vi kommer alltid tillbaka till dessa grundläggande frågor.

Jag ser fram emot en sommar där jag kommer ikapp… både i hus och trädgård, men också i mina egna tankar om vad som är viktigt i livet och på vilket sätt jag kan göra skillnad i arbetet. Det ser jag fram emot.

Med detta önskar jag och hela SLU RådNu dig en skön och eftertänksam sommar!

 

Magnus Ljung
Verksamhetsledare SLU RådNu

 


Kontaktinformation