Vinnare korad i SM i nedbrytning

Senast ändrad: 06 oktober 2020
Kvinna som lägger tvättlapp i jorden

Det var många som inte hittade mer än tvättlappens kanttråd när spadarna sattes i jorden i augusti. Som tur är var det inte just nedbrytningen som var den avgörande faktorn i Sveriges första mästerskap i nedbrytning, utan hur det dokumenterats och resonerats kring resultatet. Och vi har en vinnare: Simone Grind.

Simone Grind är en av fem som tillsammans driver ett småskaligt andelsjordbruk i Järna, ”Under tallarna”.
- Är det sant? Vad kul! säger en glad Simone Grind när Christina Lundström på SLU RådNu ringer och gratulerar till vinsten.
Hon grävde ner en tvättlapp på en nyanlagd grönsaksodling och den andra alldeles intill på betesmark, som stått obetad i sex år. Av den första fanns bara kanterna kvar, men den andra var i stort sett intakt. ”Det är fantastiskt att det går att restaurera jord så fort – att vi kan förvandla jord från utarmad till ett aktivt mikroliv – en stor potential för vår framtida matproduktion. Det är jättekul att marken uppmärksammas så här,  en välmående jord är ju grundläggande för vår matproduktion!”

Drygt 400 deltagare hade tävlingen och juryn fick ett gediget arbete med att sålla ut tolv finalister, som sedan alla deltagare hade möjlighet att rösta på. Flest röster fick alltså Simone Grind.

Tävlingens huvudsakliga syfte har varit att lyfta fram betydelsen av friska odlingsjordar och ett enkelt sätt att undersöka hur jordkvaliteten är att just att kontrollera hur snabbt biologiska material bryts ned. Många hade svårt att hitta resterna av tvättlapparna, något som tävlingens ämnesexpert Bo Stenberg, docent i markvetenskap vid SLU, kommenterar så här:

- Jag är ganska övertygad om att huvudorsaken till att lapparna bryts ner olika snabbt varierar från tävlande till tävlande. Men i år, så har en vanlig orsak säkert varit tillgång på fukt.
Även tillgång på näring, hur luckert/omblandat det är och eventuellt pH-värde kan säkert ha spelat in i vissa fall. Vissa tävlande har verkligen ansträngt sig att hitta dels en riktigt usel plats, dels en tipp topp plats, men ändå har lapparna brutits ner nästan helt.

- Det märks verkligen att intresset för odlingsjordens hälsa ökat. Det bådar gott för framtiden och vi är glada om SM i nedbrytning fått både små- och storskaliga odlare mer intresserade av sin jord, säger Markus Hoffmann från Lantbrukarnas riksförbund, LRF, och får medhåll av den andra delen av tävlingsledningen, Christina Lundström från SLU RådNu:
- Jordhälsa är en stor, viktig och aktuell fråga som vi jobbar vidare med. Vi hoppas kunna ha SM i nedbrytning även nästa år eftersom intresset är så stort och vi tror att det bara kommer att öka!

För mera information: Kontakta LRF:s Markus Hoffmann, markus.hoffman@lrf.se, 070-527 54 44 eller SLU RådNu:s Christina Lundström, christina.lundstrom@slu.se, 070-774 30 88

 

Pressmeddelandet som pdf: Vinnare i SM i nedbrytning 2020.pdf

 

Fakta:

SM i nedbrytning är ett gemensamt upprop från LRF och SLU RådNu för betydelsen av friska odlingsjordar. Tävlingen har gått ut på att de som anmälde sig grävde ner tvättlappar på två olika platser på sin åkermark eller i sin trädgård. Nedgrävningen skedde under den första veckan i juni och uppgrävningen under sista veckan i augusti. Allt dokumenterades och skickades till tävlingskansliet tillsammans med en reflektion.


Kontaktinformation

Christina Lundström, Projektkoordinator
Rådgivare vid Institutionen för människa och samhälle

Telefon: +4651167237, +46707743088
Postadress: RådNu, SLU Skara, Smedjan, 532 31 Skara