Innovation – att coacha innovativa processer

Senast ändrad: 08 april 2022
En rad stående glödlampor och den i mitten är tänd, illustration.

I den här kursen har vi valt att fokusera på innovation som process; hur gör man för att ta en idé till verklighet så att den kan skapa nytta?

Övergripande syfte:
Hållbar utveckling av landsbygden genom att ökad sysselsättning och nya företag stimuleras liksom attraktivitet och konkurrenskraft.  

Målgrupp:
Verksamma vid leaderkontor och personer i lokala utvecklingsgrupper (LAG) som bland annat har till uppgift att främja innovationer.

Syfte med kursen:
Personer inom leaderverksamheten ska kunna stödja en hållbar utveckling av landsbygden, genom ökad kompetens och färdighet i att identifiera innovativa idéer och stimulera att innovationsprocesser startas.

Mål:

  • Ökad kunskap om vad innovation är och betyder för långsiktig utveckling
  • Ökad förmåga att coacha innovatörer
  • Ökad förtrogenhet med några viktiga verktyg för att optimera förutsättningarna för lyckade innovationsprojekt.

Format, innehåll och upplägg:
Kursen består av ett webbaserat material om innovation, en Skype-föreläsning från Jordbruksverket om att söka stöd för innovationsprojekt/aktuellt regelverk, en träff i Katrineholm (lunch till lunch) samt tre timmars individuell coachning. Datum för Skypeföreläsning och träff i Katrineholm anpassas till anmälda deltagare.

Kursstart: 1 november 2018. Kostnad: 6 000 kr exkl moms.

Kursen var abonnerad av Landsbygdsnätverket.