Strategisk rådgivning

Senast ändrad: 13 oktober 2022
Två händer möts med varsin pusselbit

Vill du bli bättre på att utveckla och stödja kunder på vägen till lönsamma och hållbara lantbruksföretag? Drivs du av att arbeta med frågor som rör lantbruksföretagens helhet och företagsledningens utmaningar? Då tycker vi att du ska anmäla dig till vår kurs i strategisk rådgivning!

Under 2020 kommer SLU Kompetenscentrum företagsledning (KCF) och SLU RådNu – kompetenscentrum för rådgivning – att erbjuda en fortbildningskurs riktad till rådgivare som är intresserade av att lära mer om hur man kan stödja lantbruksföretagare i företagsledning och på resan mot ökad hållbarhet.

Kursen vänder sig till rådgivare som varit yrkesverksamma i några år, men det viktigaste är att det finns intresse för att arbeta med lantbruksföretag ur ett helhetsperspektiv.

Målet med kursen är att

• öka förståelsen kring helheten i lantbruksföretaget.
• öka förmågan att utveckla företagare genom att leda processer.
• utveckla färdigheter som leder fram till att bli en strategisk rådgivare. 

Hur, var och när?

Kursen ges i internatform med tre kursträffar à tre dagar. Deltagarnas hemorter kommer att påverka var kursträffarna kommer att förläggas. Mellan kursträffarna kommer deltagarna att arbeta med övningar.

 Datum för kursträffarna är:

• Kursträff 1: 3-5 juni
• Kursträff 2: 15-17 september
• Kursträff 3: 17-19 november
(Med anledning av den pågående Coronapandemin, kan datumen för kursträffarna komma att ändras och kursträff 1 kan komma att ges som distansutbildning.)

Kostnad

Detta är en uppdragsutbildning. Kostnaden för kursträffarna finansieras av Jordbruksverket. Kostnad för nedlagd arbetstid samt mat och logi finansieras av respektive deltagare.

Anmälan

Antalet kursplatser är begränsat till 20 deltagare. Anmälan sker via e-post till Jenny Höckert senast den 30 april. Välkommen!

Ladda ner ett informationsblad här

 


Kontaktinformation

Jenny Höckert
Forskare vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Telefon: +462332580
Postadress: SLU RådNu, SLU, Box 234, 532 23 Skara