Kursbeskrivning Strategisk rådgivning

Senast ändrad: 01 juni 2023

Ämne: Lantbruk, trädgård, skog och fiske

Målgrupp: Rådgivare inom de gröna näringarna

Syfte: Ökad kompetens och färdighet i att kan stödja lantbruksföretagare i företagsledning och på resan mot ökad hållbarhet.

Mål:
• öka förståelsen kring helheten i lantbruksföretaget.
• öka förmågan att utveckla företagare genom att leda processer.
• utveckla färdigheter som leder fram till att bli en strategisk rådgivare.

Kursinnehåll:
• Ekonomisk företagsanalys
• Produktion
• Ekonomi
• Strategi
• Marknad
• Ledare

Nivå: Grundläggande

Omfattning/tid: Motsvarande ca tre veckors arbete.

Flexibilitet: Delvis webbaserad, inloggningsskyddad, SLU:s lärplattform.

Kursen ges i internatform med tre kursträffar á vardera tre dagar.

Kunskapskontroll: Inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande under kursträffarna.

Utbildningsgivare: SLU RådNu, Sveriges Lantbruksuniversitet, www.slu.se


Kontaktinformation