Ytdata 2007-2020

Senast ändrad: 16 augusti 2021

Ett subset med fältdata insamlat på Riksskogstaxeringen tillfälliga provytor. Datat är framtaget som valideringsdata för fjärranalys.


Kontaktinformation

Jonas Fridman, Programchef
Riksskogstaxeringen, SLU
jonas.fridman@slu.se,
090-786 8473, 070-6784052

Sidansvarig: Riksskogstaxeringen