Programråd

Senast ändrad: 04 oktober 2017

Riksskogstaxeringen utför det arbete som åligger SLU i egenskap av statistikansvarig myndighet för "Skogarnas tillstånd och förändring". Riksskogstaxeringens Programråd är ett användarråd där frågor som rör den skogliga statistiken diskuteras. Programrådet är även inofficiellt Programråd för Markinventeringen.

"Den statistikansvariga myndigheten bör anpassa statistikens innehåll och omfattning till samhällsutvecklingen och basera denna anpassning på omvärldsbevakning inklusive dialog med användarna till exempel i användarråd och i andra fora, direkt med enskilda användare och i systematiska användarstudier." (Riktlinjer fastställda av Rådet för den officiella statistiken 2003-10-30)

Rådet träffas två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Det är Riksskogstaxeringens Programstyrgrupp (PS-RT) som ansvarar för Programrådet.

Ledamöter i Riksskogstaxeringens Programråd

Göran Ståhl (Ordförande)
SLU
Dekan, Skogsfakulteten
goran.stahl[at]slu.se

Karin Vestlund Ekerby
LRF Skogsägarna
Expert skogsbruk och forskning
karin.vestlund.ekerby[at]skogsagarna.lrf.se

Gunilla Forsgren Johansson
Länsstyrelsen
Bitr. Enhetschef Miljöanalysenheten, länsstyrelsen i Västerbottens län
gunilla.forsgren.johansson[at]lansstyrelsen.se

Andreas Eriksson
Skogsstyrelsen
Analysenheten
Andreas.Eriksson[at]skogsstyrelsen.se

Ola Inghe
Naturvårdsverket
Ansvarig miljöövervakning: skog, fjäll, landskap, biologisk mångfald
Ola.Inghe[at]naturvardsverket.se

Malin Sahlin
Naturskyddsföreningen
Sakkunnig Skog och Naturvård
Malin.Sahlin[at]naturskyddsforeningen.se

Karl Duvemo
Skogsindustrierna
SCA
Karl.Duvemo[at]SCA.com

Viveka Palm Ersättare: Sebastian Constantino
SCB
Enhetschef vid SCB:s enhet för Miljöekonomi och naturresurser
Viveka.Palm[at]scb.se  Sebastian.Constantino[at]scb.se

Jonas Paulsson
Energimyndigheten
Avdelningen för systemanalys
Jonas.Paulsson[at]energimyndigheten.se

Ständigt adjungerade från SLU:

Jonas Fridman (adj)
Riksskogstaxeringen
Programchef
Jonas.Fridman[at]slu.se

Per Nilsson (adj)
Riksskogstaxeringen
Redovisningsansvarig
Per.Nilsson[at]slu.se

Mats Nilsson (adj)
SLU
Ordförande Riksskogstaxeringens programstyrgrupp
Mats.Nilsson[at]slu.se

Johan Stendahl (adj)
Markinventeringen
Programchef
Johan.Stendahl[at]slu.se

Ledamöter i Riksskogstaxeringens Programstyrgrupp

Programordförande RT (Mats Nilsson)
Programchef RT (Jonas Fridman)
Redovisningsansvarig RT (Per Nilsson)
Repr. Samplingkompetens (Anton Grafström)
Repr. Skoglig inventering (Hans Petersson)
Repr Fjärranalys (Mats Nilsson)

 


Kontaktinformation

Jonas Fridman, Programchef
Riksskogstaxeringen, SLU
jonas.fridman@slu.se,
090-786 8473, 070-6784052

Sidansvarig: riksskogstaxeringen@slu.se