Programråd och Styrgrupp

Senast ändrad: 13 september 2019

Riksskogstaxeringen utför det arbete som åligger SLU i egenskap av statistikansvarig myndighet för "Skogarnas tillstånd och förändring". Riksskogstaxeringens Programråd är ett användarråd där frågor som rör den skogliga statistiken diskuteras. Programrådet är även inofficiellt Programråd för Markinventeringen. Riksskogstaxeringens Programstyrgrupp ansvarar för den vetenskapliga och strategiska ledningen.

 

"Den statistikansvariga myndigheten bör anpassa statistikens innehåll och omfattning till samhällsutvecklingen och basera denna anpassning på omvärldsbevakning inklusive dialog med användarna till exempel i användarråd och i andra fora, direkt med enskilda användare och i systematiska användarstudier." (Riktlinjer fastställda av Rådet för den officiella statistiken 2003-10-30)

Rådet träffas två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Det är Riksskogstaxeringens Programstyrgrupp som förbereder Programrådets möten.

Ledamöter i Riksskogstaxeringens Programråd

Göran Ståhl (Ordförande)
SLU
Dekan, Skogsfakulteten
goran.stahl[at]slu.se

Vakant 
LRF Skogsägarna

Gunilla Forsgren Johansson
Länsstyrelsen
Bitr. Enhetschef Miljöanalysenheten, länsstyrelsen i Västerbottens län
gunilla.forsgren.johansson[at]lansstyrelsen.se

Andreas Eriksson
Skogsstyrelsen
Analysenheten
Andreas.Eriksson[at]skogsstyrelsen.se

Ola Inghe
Naturvårdsverket
Ansvarig miljöövervakning: skog, fjäll, landskap, biologisk mångfald
Ola.Inghe[at]naturvardsverket.se

Malin Sahlin
Naturskyddsföreningen
Sakkunnig Skog och Naturvård
Malin.Sahlin[at]naturskyddsforeningen.se

Karl Duvemo
Skogsindustrierna
SCA
Karl.Duvemo[at]SCA.com

Karin Hedeklint
SCB
Avdelningen för Regioner och Miljö
Karin.Hedeklint[at]scb.se

Jonas Paulsson
Energimyndigheten
Avdelningen för systemanalys
Jonas.Paulsson[at]energimyndigheten.se

Ständigt adjungerade från SLU:

Jonas Fridman (sekreterare)
Programchef för Riksskogstaxeringen
Jonas.Fridman[at]slu.se

Per Nilsson
Redovisningsansvarig för Riksskogstaxeringen
Per.Nilsson[at]slu.se

Mats Nilsson
Ordförande i Riksskogstaxeringens programstyrgrupp
Mats.Nilsson[at]slu.se

Johan Stendahl
Programchef för Markinventeringen
Johan.Stendahl[at]slu.se

Ledamöter i Riksskogstaxeringens Programstyrgrupp

Programordförande (Mats Nilsson)
Programchef (Jonas Fridman)
Redovisningsansvarig  (Per Nilsson)
Repr. Skoglig matematisk statistik (Anton Grafström)
Repr. Skoglig inventering och sampling (Hans Petersson)
Repr. Skoglig fjärranalys (Mats Nilsson)

 


Kontaktinformation

Jonas Fridman, Programchef
Riksskogstaxeringen, SLU
jonas.fridman@slu.se,
090-786 8473, 070-6784052

Sidansvarig: riksskogstaxeringen@slu.se