Fältinstruktioner

Senast ändrad: 22 mars 2019
fältinstruktioner.jpg

Utförandet av fältinventeringen beskrivs detaljerat i Fältinstruktion för RIS (Riksskogstaxeringen och Markinventeringen). Samtliga fältinstruktioner finns tillgängliga som sökbara PDF-filer

I dessa dokument beskrivs detaljerat hur datainsamlingen har gått till i fält från 1923 till idag. Här går det också att i klartext studera definitioner för samtliga variabler som har samlats in under 96 års inventering.  Det går att titta i innehållsförteckningen, bläddra i dokumentet eller söka på nyckelord.

Fältinstruktioner

     
    2019
  2018
  2017
  2016
  2015
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
    2001
    2000
    1999
    1998
    1997
    1996
    1995
    1994
    1993
    1992
    1991
    1990
    1989
    1988
    1987
    1986
    1985
    1984
    1983
    1982
    1981
    1980
    1979
    1978
    1977
    1976
    1975
    1974
    1973
    1972
    1971
    1970
    1969
    1968
    1967
    1966
    1965
    1964
    1963
    1962
    1961
    1960
    1959
    1958
    1957
    1956
    1955
    1954
    1951
    1950
    1945
    1923-29
Hela publikation (Inkl grundtexten, tabeller och bilagor) 76Mb
    1923-29
Grundtext (bl.a. analys och upplägg) 16Mb
    1923-29
Bilagor (fältinstruktioner) 17Mb

Kontaktinformation

Jonas Fridman, Programchef
Riksskogstaxeringen, SLU
jonas.fridman@slu.se,
090-786 8473, 070-6784052