API för SLU Skogskarta

Senast ändrad: 14 juni 2017

Data: SLU Skogskarta (kNN-Sverige)
Beskrivning:

Yttäckande information med hög detaljgrad över större delen av Sveriges skogsmark. Innehåller uppgifter om ålder, höjd, trädslag, virkesförråd och biomassa.

Formatet är rasterdata (geotif) med en upplösning på 25×25 meter i projektionen RT90.

De satellitbilder som används kommer från LANDSAT 5 och LANDSAT 7 för år 2000 och från SPOT 4 och SPOT 5 för åren 2005 och 2010. Rasterskikten kan användas i GIS för att göra beskrivningar och analyser på lokal, regional och nationell nivå.

Namnet kNN-Sverige kommer av metoden, k Nearest Neighbours, och bygger på sambearbetning av satellitbilder och fältdata från Riksskogstaxeringen.

Url till data:

http://mapmonster.srh.slu.se:9090/geoserver/ows?service=wms&request=GetCapabilities

Referenssystem: Sweref99TM (EPSG:3006)
Format: WMS 1.3.0
Användarvillkor: Upphovsrätt SLU, fri användning
Url till mer information:

http://www.slu.se/skogskarta

Ansvarig myndighet: SLU
Kontaktperson: Per Nilsson
Teknisk kontaktperson: Mats Högström

Kontaktinformation