Om SLU Skogskarta

Senast ändrad: 09 juni 2022

Efterfrågan på aktuell digital information om våra skogar ökar i snabb takt. Detsamma gäller användningen av geografiska informationssystem (GIS). Möjligheten att se hur mycket skog som finns inom ett visst område och se vilka trädslag den består av intresserar många olika användare.

SLU Skogskarta har yttäckande information med hög detaljgrad över en stor del av Sveriges skogar. Kartprodukterna är producerade genom sambearbetning av fältinventeringar från Riksskogstaxeringen (SLU) och satellitbilder från Saccess. I SLU Skogskarta 2015 används även ytmodeller från Lantmäteriet. SLU Skogskarta är framförallt till för att användas inom lite större skogsområden.

Vem som helst har rätt att ladda ned och använda SLU Skogskarta.

Vid publicering skall källa anges: Källa: SLU Skogskarta, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU eller på engelska Source: SLU Forest Map, Dept. of Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences

SLU Skogskarta är utvecklad och producerad av fjärranalysavdelningen, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU i Umeå.

Bland finansiärerna finns Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Rymdstyrelsen, RESE, SUFOR och SLU.

Skogslandskap avbildat med rutor i olika nyanser av grönt. Bild.
Rasterkartor (12,5 x 12,5 meter) över trädslagsvolym för gran, tall och björk i SLU Skogskarta 2015. Höga trädslagsvolymer (m3sk/ha) representeras av mörkare grön och ljusare nyanser visar lägre volymer. Flygfoto i infrarött från Lantmäteriet.
Skogslandskap avbildat med rutor i olika nyanser av grönt. Bild.
Rasterkarta över trädens totala volym (m3sk/ha) i SLU Skogskarta 2000 respektive 2015. Hög totalvolym representeras av mörkare grön och ljusare nyanser visar lägre volymer. Bild Mikael Egberth, SLU.