Om SLU Skogskarta

Senast ändrad: 23 februari 2017
knn_large.png

Efterfrågan på aktuell digital information om våra skogar ökar i snabb takt. Detsamma gäller användningen av geografiska informationssystem (GIS). Möjligheten att se hur mycket skog som finns inom ett visst område, att kunna uppskatta skogens ålder och se vilka trädslag den består av intresserar många olika användar

SLU Skogskarta har yttäckande information med hög detaljgrad över större delen av Sveriges skogsmark. Den bygger på data dels från Riksskogstaxeringen, dels på satellitdata. SLU Skogskarta är framförallt till för att användas inom lite större skogsområden. Är området mindre än några hundra hektar bör uppgifterna användas med viss försiktighet.

Vem som helst har rätt att ladda ned och använda SLU Skogskarta eller utforska SLU Skogskarta i vårt webb-baserade gränssnitt. Produkten får inte spridas till andra användare.

Vid publicering skall källa anges: Källa: SLU Skogskarta, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU eller på engelska Source: SLU Forest Map, Dept. of Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences

kNN-metoden

SLU Skogskarta hette tidigare kNN-Sverige. Namnet kNN-Sverige kom av metoden, k Nearest Neighbours.

Produkten är en sambearbetning av satellitbilder frånSaccess och fältdata från Riksskogstaxeringen.

SLU Skogskarta är utvecklad och producerad av fjärranalysavdelningen, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU i Umeå.

Bland finansiärerna finns NaturvårdsverketSkogsstyrelsenRymdstyrelsen, RESE, SUFOR och SLU.

 

Fakta:
  • SLU Skogskarta består av yttäckande information med hög detaljgrad över större delen av Sveriges skogsmark 1.
  • SLU Skogskarta innehåller uppgifter om ålder, höjd, trädslag och virkesförråd för landets skogsmarker.
  • Grundformatet är rasterdata med en upplösning på 25×25 meter i projektionen RT90 2,5 gon V.
  • De satellitbilder som används kommer från LANDSAT 5 och LANDSAT 7 för SLU Skogskarta 2000 och från SPOT 4 och SPOT 5 för SLU Skogskarta 2005 och 2010.
  • Rasterskikten kan användas i geografiska informationssystem (GIS) för att göra beskrivningar och analyser på lokal, regional och nationell nivå.

Kontaktinformation

Peder Axensten, Forskningsingenjör
Avdelningen för skoglig fjärranalys, SLU
peder.axensten@slu.se
090-786 8500