Om SLU Riskvärdering av växtskadegörare

Senast ändrad: 14 april 2021
Svampar på en trädstam, foto.

SLU Riskvärdering av växtskadegörare tar fram oberoende underlag som ska kunna ligga till grund för Jordbruksverkets riskhantering av växtskadegörare i olika situationer.

Verksamheten omfattar riskvärderingar av specifika växtskadegörare enligt internationella standarder, s.k. Pest Risk Assessments (PRA) samt sammanställande av kunskapsunderlag och expertutlåtanden.

Förutom riskvärdering av specifika växtskadegörare så ska enheten även utföra riskklassificeringar och förbättra kunskapsläget om hur man värderar växter och växtmiljöers olika värden. Riskvärderingen omfattar växtskadegörare inom jordbruk, skog, trädgård, grönområden och vilda biotoper men är begränsad till växtskadegörare som omfattas av växtskyddslagstiftningen och de som potentiellt kan komma att bli reglerade.

Mer information finns i vår verksamhetsbeskrivning

Fakta:

Misstänker du att du har sett en ny eller reglerad växtskadegörare?

Kontakta Jordbruksverket!


Kontaktinformation

Dr Johanna Boberg, analytiker

SLU Riskvärdering av växtskadegörare
johanna.boberg@slu.se, 018-671804

Dr Niklas Björklund, analytiker

SLU Riskvärdering av växtskadegörare
niklas.bjorklund@slu.se, 018-672879, 070 5082879

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se