Organisation av SLU Riskvärdering av växtskadegörare

Senast ändrad: 15 augusti 2022
En man och en kvinna i en höstskog. Foto.

SLU Riskvärdering av växtskadegörare är placerad vid NJ-fakulteten på SLU. Enhetens verksamhet leds av en styrgrupp med ledamöter från SLU, Jordbruksverket samt Skogsstyrelsen. Operativt arbetar två analytiker på heltid i enheten.

Analytiker

Niklas Björklund

Niklas har huvudansvaret för riskvärdering av makroorganismer (framförallt insekter). Han har arbetat heltid som riskanalytiker sedan 2017 och har en bakgrund som docent i skogsentomologi.

Johanna Boberg

Johanna har huvudansvaret för riskvärdering av mikroorganismer. Hon har arbetat heltid som riskanalytiker sedan 2017 och har en bakgrund som skogspatolog och har bland annat arbetat med främmande arter av svamppatogener.

Styrgrupp