Publikationer

Senast ändrad: 17 juni 2019
publications.png

Här finns publikationer från SLU Riskvärdering av växtskadegörare.

Pest Risk Assessments

Rapporter

Utlåtanden

 

Andra publikationer

EFSA publikationer där enhetens personal är medförfattare

  • EFSA Panel on Plant Health (PLH), Jeger M, Bragard C, Caffier D, Candresse T, Chatzivassiliou E, Dehnen-Schmutz K, Gilioli G, Grégoire J-C, Jaques Miret JA, MacLeod A, Niere B, Parnell S, Potting R, Rafoss T, Rossi V, Urek G, Van Bruggen A, Van Der Werf W, West J, Winter S, Bergeretti F, Björklund N, Mosbach-Schulz O, Vos S and Navajas Navarro M. (2017). Pest risk assessment of Eotetranychus lewisi for the EU territory. EFSA Journal;15(10):4878, 122 pp.

  • EFSA Panel on Plant Health (PLH), Jeger, M., Caffier, D., Candresse, T., Chatzivassiliou, E., Dehnen‐Schmutz, K., Gilioli, G., Grégoire, J-C., J-C.,  Miret, J., Anton, A.,  MacLeod, A., Navajas Navarro, M., Niere, B., Parnell, S., Potting, R., Rafoss, T., Urek, G., Van Bruggen, A., Van der Werf, W., West, J., Winter, S., Boberg, J., Porta Puglia, A., Vettraino, A-M., Pautasso, M., & Rossi, V. (2017). Pest risk assessment of Atropellis spp. for the EU territory. EFSA Journal, 15(7):4877.

  • EFSA Panel on Plant Health (PLH) et al. (2017-2018). Forest Fungal Pathogens categorisations.
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se