Filmer om R/V Svea

Senast ändrad: 21 februari 2022

Ett stort antal personer och organisationer är delaktiga i driften av Svea och har spelat en viktig roll i anskaffningen. Här kan du se nyckelpersoner berätta om bakgrunden, bygget, inredningen, utrustning, forskning, uppdrag, internationellt samarbete och andra perspektiv på Svea och hennes uppdrag.

Filmen om Svea

Allt du behöver veta om marin- forskningsfartyget R/V Svea.

Namngivningen

Forskningsfartyget Svea får sitt namn av Kronprinsessan Viktoria.

Sveas kapten

Martin Samuelsson är kapten på Svea, anställd av Sjöfartsverket.

Expeditioner

Barbara Bland är expeditionsledare på institutionen för akvatiska resurser.

SLU Aqua

Magnus Appelberg är professor på institutionen för akvatiska resurser.

Användning av Svea

Erik Fahlbeck är vicerektor för samverkan.

Rollen som chefsförhandlare

Åke Dagnevik är chefsförhandlare i fartygsprojektet.

Internationell datainsamling

Noél Holmgren är prefekt på inst. för akvatiska resurser.

Inredningen

Hanieh Heidarabadi är arkitekt på Spridd och arbetar med inredningen ombord.

Havs- och vattenmyndigheten

Mikael Krysell är chef för enheten för miljöövervakning.

SMHI

Gunnar Söderström är internationell samordningsansvarig på SMHI.

Projektledning av fartygsbygget

Anders Englund är vd på Saltech och projektledare för fartygsbygget.


Kontaktinformation