Expeditioner

Senast ändrad: 19 oktober 2020

Varje år genomför institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) fem internationellt koordinerade trålundersökningar i Östersjön, Bottenhavet, Kattegatt och Skagerrak. Barbara Bland är expeditionsledare för IBTS, International Bottom Trawl Survey, som går i Västerhavet.


Kontaktinformation
Sidansvarig: plan-webb@slu.se