Havs- och vattenmyndigheten

Senast ändrad: 19 oktober 2020

Havs- och vattenmyndigheten finansierar en stor del av den miljöövervakning som utförs ombord på Svea. Mikael Krysell är chef för myndighetens enhet för miljöövervakning. Havs- och vattenmyndigheten bildades 2011 och tog då över verksamheter som Fiskeriverket tidigare ansvarade för.


Kontaktinformation
Sidansvarig: plan-webb@slu.se