SLU Aqua

Senast ändrad: 19 oktober 2020

När Fiskeriverket lades ned flyttade myndighetens forskningsavdelning till SLU där institution för akvatiska resurser (SLU Aqua) bildades för ändamålet. SLU Aqua kommer att vara en av de stora användarna av Sveriges nya forskningsfartyg.

2012 utredde Sjöfartsverket, på uppdrag av regeringen, behovet av ett svenskt forskningsfartyg. 2014 utredde Kustbevakningen, SLU och SMHI hur behovet bäst skulle lösas, ett uppdrag som ingick i SLU:s regleringsbrev från Landsbygdsdepartementet. Deras rekommendation blev att ett nytt fartyg skulle byggas.

Att SLU skulle köpa och äga det nya forskningsfartyget var ett beslut från regeringen.


Kontaktinformation
Sidansvarig: plan-webb@slu.se