SLU, Bits, Q1 2020

Senast ändrad: 15 mars 2022
Besättningen arbetar med en trål på akterdäck under Bits Q1 2020
En trål på akterdäck under Bits-expeditionen, februari till mars 2020. Foto: Olof Lövgren, SLU

Expedition: Bits, Baltic International Trawl Survey

Datum: 24 februari till och med 9 mars 2020

Start: Lysekil

Slut: Karlskrona

Organisation: SLU, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Samordnare: Olof Lövgren, SLU Aqua

Kontakt: +46 (0)10-478 40 55; olof.lovgren@slu.se

Område: Östersjön

Om expeditionen: BITS genomförs två gånger årligen, under första och sista kvartalet. Expeditionen genomförs i samarbete med ett antal andra östersjöstater och huvudsyftet är att samla in data om populationer av torsk och flundra. Information registreras om all fisk som fångas under expeditionen.


Kontaktinformation