SLU, Bits, Q4 2019

Senast ändrad: 15 mars 2022
Sex personer i förkläden arbetar vid sorteringsbandet i Sveas fisklabb

Expedition: Bits, Baltic International Trawl Survey

Datum: 18 november till 28 november 2019

Start: Lysekil

Slut: Åhus

Organisation: SLU, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Samordnare: Olof Lövgren, SLU Aqua

Kontakt: +46 (0)10-478 40 55; olof.lovgren@slu.se

Område: Östersjön

Om expeditionen: BITS genomförs två gånger årligen, under första och sista kvartalet. Expeditionen genomförs i samarbete med ett antal andra östersjöstater och huvudsyftet är att samla in data om populationer av torsk och flundra. Information registreras om all fisk som fångas under expeditionen.

Dyk djupare:


Kontaktinformation