SLU, Bits, Q4 2021

Senast ändrad: 16 mars 2022

Expedition: Bits, Baltic International Trawl Survey

Datum: 24 november till 4 december 2021

Start: Ystad

Slut: Nynäshamn

Organisation: SLU, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Samordnare:

Kontakt:

Område: Östersjön

Om expeditionen: BITS genomförs två gånger årligen, under första och sista kvartalet. Expeditionen genomförs i samarbete med ett antal andra östersjöstater och huvudsyftet är att samla in data om populationer av torsk och flundra. Information registreras om all fisk som fångas under expeditionen.


Kontaktinformation