SLU, IBTS, Q3 2021

Senast ändrad: 15 mars 2022

Expedition: IBTS, International Bottom Trawl Survey

Datum: 23 augusti till 4 september

Start: Lysekil

Slut: Lysekil

Organisation: SLU, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Samordnare:

Kontakt:

Område: Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön

Om expeditionen: IBTS genomförs två gånger per år, under första och tredje kvartalet. Huvudsyftet med expeditionen är att uppskatta förekomsten av olika åldrar av fisk, speciellt de unga fiskarna (rekryteringen) av kommersiella arter som torsk, kolja, sill, skarpsill och makrill.


Kontaktinformation