SLU, MPA Maps, 2020

Senast ändrad: 15 mars 2022

Expedition: Marine Protected Area Monitoring and Assessment Program (MPA Maps)

Datum: 10 till 14 september

Start: Varberg

Slut: Lysekil

Organisation: SLU, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Samordnare: Mattias Sköld, SLU Aqua

Kontakt: +46 (0)10-478 40 46; mattias.skold@slu.se

Område: Skagerrak

Om expeditionen: 


Kontaktinformation