SLU, Spras, 2020

Senast ändrad: 15 mars 2022

Expedition: Spras, Sprat Acoustic Survey

Datum: 30 april till 6 maj 2020

Start: Västervik

Slut: Nynäshamn

Organisation: SLU, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Samordnare: 

Kontakt: 

Område: 

Om expeditionen: Expeditionens målart är skarpsill. Huvudsyftet är att samla in information om bestånden i Östersjön. Data som samlas in är mängden biomassa, samt skarpsillens vikt, längd, ålder, kön och könsmognad. Även hydrografisk data samlas in (temperatur, salthalt och syre).


Kontaktinformation