SLU, Spras, 2021

Senast ändrad: 15 mars 2022

Expedition: Spras, Sprat Acoustic Survey

Datum: 3-10 maj 2021

Start: Lysekil

Slut: Kalmar

Organisation: SLU, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Samordnare: Anders Svenson,

Kontakt: Anders Svenson, +46 10 478 4047, +46 76 126 8038, anders.svesnon@slu.se

Område: 

Om expeditionen: Expeditionens målart är skarpsill. Huvudsyftet är att samla in information om bestånden i Östersjön. Data som samlas in är mängden biomassa, samt skarpsillens vikt, längd, ålder, kön och könsmognad. Även hydrografisk data samlas in (temperatur, salthalt och syre).


Kontaktinformation