SMHI, utsjöexpedition, april 2020

Senast ändrad: 15 mars 2022

Expedition: SMHI:s utsjöexpedition, april

Datum: 13-19 april 2021

Start: Lysekil

Slut: Lysekil

Organisation: SMHI

Samordnare: Sara Johansson,

Kontakt: Sara Johansson, +46 31 751 8989, sara.johansson@smhi.se

Område: Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön

Om expeditionen: Expeditionen ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet. I aprilexpeditionen deltar även forskare från Göteborgs universitet. Utöver annan verksamhet servar SMHI ett instrument som tillhör Uppsala universitet, vid Östergarnsholm.


Kontaktinformation