SMHI, utsjöexpedition, januari 2021

Senast ändrad: 16 mars 2022

Expedition: SMHI, utsjöexpedition, januari

Datum: 8 till 15 januari 2021

Start: Lysekil

Slut: Lysekil

Organisation: SMHI

Samordnare: Anna-Kerstin Thell

Kontakt: Anna-Kerstin Thell, +46 31 751 8932, anna-kerstin.thell@smhi.se

Område: Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön

Om expeditionen: Expeditionen ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet.


Kontaktinformation