Planering R/V Svea

Senast ändrad: 19 december 2022

Planeringen 2023

Under 2023 kommer SLU, SMHI och Stockholms universitet att använda Svea under 190 dagar.

I det här dokumentet får du en överblick över Sveas planering för 2023. Märk väl att alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Kalender ledig tid 2023

Antal dagar bokade på R/V Svea 2023 är 190 dygn. Det finns utrymme för ytterligare expeditionsdagar. Den inplanerade tiden går i viss mån att anpassa för att få in en till expedition.

I kalendern får du en schemaläggning över de lediga och upptagna dagarna under 2023.

Välkommen att kontakta Fartygsenheten för önskade tider, vi kommer säkert att kunna ordna det på bästa sätt.

Formulär för information om expeditioner

Senast en månad innan din planerade expedition ska du skicka in information om ansvariga, exakta datum, deltagare med mera till fartygsenheten.

Skicka in informationen genom att fylla i formuläret "Details for planned survey with R/V Svea". 

PM om sjömätning

Utrustning som finns ombord på Svea, bland annat ekolod, kan användas för att samla in data som omfattas av Lagen om skydd för geografisk information. SLU har tagit fram en PM där universitetet förtydligar sin tolkning av vilken verksamhet som omfattas av lagen och som därmed är tillståndspliktig. PM:n har tagits fram i samarbete med SMHI samt Sjöfartsverket, och har stämts av med Försvarsmakten.

PM rörande sjömätning med forskningsfartyget Svea


Kontaktinformation

Björn Lindell, samordnare
Fartygsenheten, SLU
björn.lindell@slu.se, 018-67 15 46, 073-086 98 86