SLU-nyhet

Enbuskar lyser rödbruna

Publicerad: 26 januari 2006

2006-01-26

Förfrågningar om skador på enar har kommit främst från Svealand och Götaland, vilket uppmärksammades redan under 2004, men nya skador har tillkommit i år. Flera olika anledningar till skador på enar förekommer i år och det är inte alltid möjligt att säkerställa orsaken utan ingående laboratorieundersökningar. Angrepp av gelésvamp på grenar Enar angrips av ett par rostsvampsarter nämligen rönnens hornrost Gymnosporangium cornutum och hagtornsrost Gymnosporangium clavariiforme. Dessa värdväxlar således båda med enen. Värdväxling innebär att svampen har behov av att växa omväxlande på det ena trädslaget och på det andra, d.v.s. en och rönn respektive en och hagtorn. Angreppet på enen är flerårigt, men svampen är bara synlig på våren, då bildas fruktkroppar på enarna i form av orangegula geléaktiga klumpar eller masklika bildningar på uppsvällda partier på grenar eller stammar. Ovanför ett sådant angrepp stryps grenen och dör förr eller senare. Även hela enen kan dödas. Från de geléaktiga klumparna sprids sporer som angriper rönnens blad eller hagtornets unga kvistar. Sporer från dessa ger sedan upphov till nya angrepp på enarna. Svampen behöver således båda värdträden. Av detta följer att om man önskar sig vackra enar så kan det bli nödvändigt hålla borta rönn och hagtorn från enarnas närhet. En barrangripande svamp Svampen Stigmina juniperina, som angriper enbarr, kan vid omfattande angrepp döda enar. Svampen bildar mycket små svarta punktformiga fruktkroppar på enbarren. Enarna kan bli totalangripna. Angrepp är vanliga i år. Väderleksskador Många rapporter kom från Småland och Östergötland och skadorna var ofta värre i höjdlägen. Omfattningen av skadorna och utseendet på träden tyder på någon slags väderleksskada. Det är dock inte möjligt att säga vilka väderleksförhållanden, som inträffat från och med hösten till och med våren, som varit avgörande för skadeutvecklingen. Viss skottskjutning visar att många enar hämtar sig.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: Pia.Barklund@slu.se