SLU

Senast ändrad: 16 november 2016

Här hittar du några av SLU:s experter på skogsskador. Välkommen att kontakta oss med dina frågor!

Insektsskador på träd och buskar

Insekter (allmänt)

Åke Lindelöw, Fältentomolog
Institutionen för ekologi, SLU
ake.lindelow@slu.se  018-672337, 070-6433317  

Mats Jonsell, forskare och samverkanslektor
Institutionen för ekologi, SLU
mats.jonsell@slu.se, 018-672876, 072-208 63 59

Insekter på lövträd

Helena Bylund, forskare
Institutionen för ekologi, SLU
helena.bylund@slu.se, 018-67 23 28

Insekter i energiskogsodlingar

Christer Björkman, professor i skogsentomologi
Institutionen för ekologi, SLU
christer.bjorkman@slu.se  018-671532, 0705-581532

Snytbagge

Göran Nordlander, professor
Institutionen för ekologi, SLU
goran.nordlander@slu.se, 018-672365, 0730-204268

Claes Hellqvist, Forskningsingenjör
Institutionen för ekologi, SLU
claes.hellqvist@slu.se 070-9447697 eller 0243-778528

Barkborrar

Martin Schroeder Professor
Institutionen för ekologi, SLU
martin.schroeder@slu.se, 018-672332


Svampskador på träd och buskar

Svampsjukdomar (allmänt)

Rimvydas Vasaitis, fältmykolog
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
rimvys.vasaitis@slu.se, 018-67 18 74

Jan Stenlid, Professor
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
jan.stenlid@slu.se, 018-67 18 07

Johanna Witzell, forskare
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
johanna.witzell@slu.se, 040-41 51 85, 070-295 08 20

Phytophthora

Michelle Cleary, forskare
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
michelle.cleary@slu.se, 040-415 51 81

Jonàs Oliva, forskare
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU
jonas.oliva@slu.se, 018-67 16 02

Rotröta

Jan Stenlid, Professor
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
jan.stenlid@slu.se, 018-67 18 07

Jonas Rönnberg, forskare
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
jonas.ronnberg@slu.se, 040-415179, 070-6727643

Jonàs Oliva, forskare
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU
jonas.oliva@slu.se, 018-67 16 02

Riskvärdering av reglerade skadegörare

johanna.boberg@slu.se, 018 - 671804


Viltskador på träd och buskar

Viltskador (allmänt)

Lars Edenius, professor och samverkanslektor
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
lars.edenius@slu.se, 090-786 83 41, 070-550 19 70

Annika Felton, forskare
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
annika.felton@slu.se, 040-415177

Älgskador
Sork

Birger Hörnfeldt professor emeritus
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
birger.hornfeldt@slu.se, 070-552 53 28


Vind, brand och andra skador

Vind

Kristina Blennow, professor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
kristina.blennow@slu.se, 040-41 52 30

Erik Valinger, Professor
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
erik.valinger@slu.se, +46-90-786 8335

Skogsbrand

Anders Granström, universitetslektor
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
anders.granstrom@slu.se, +46-90-786 8339, +46-70-229 729


Kontaktinformation
Sidansvarig: Johanna.Boberg@slu.se