Länkar med relation till SKUD

Senast ändrad: 03 december 2018

African Plant Database
Omfattade 2012 mer än 191 000 vetenskapliga namn, utbredningskartor m.m. för växter i södra, norra och tropiska Afrika samt på Madagaskar.

Australian Plant Name Index - APNI
En vetenskaplig nomenklaturdatabas med mer än 60000 kärlväxtnamn inklusive synonymer från bl.a. Australien. Innehåller även länkar till australienska cultivarnamn och till Australian Plant Census (APC).

Checklista över Nordens kärlväxter
Avser att omfatta alla i Norden funna kärlväxter med vetenskapliga och inhemska namn.

Euro+Med PlantBase
En vetenskaplig nomenklaturdatabas som även innehåller inhemska namn och utbredningsuppgifter. År 2011 omfattade den 90% av kärlväxterna i Europa och Medelhavsområdet.

Flora of North America
Databas med Nordamerikas första heltäckande vetenskapliga flora - under utgivning.

Flora of Australia online
Databas över Australiens Flora - under utgivning.

Flora of China
Databas med Kinas nya vetenskapliga flora - under utgivning.

GRIN Taxonomy
En av de större databaserna, baserad på accessioner i "National Plant Germplasm System" med närmare 100000 taxa av kulturväxter, ogräs och hotade arter i USA.

ING - Index Nominum Genericorum
Databas över samtliga vetenskapliga släktnamn med homonymer, litteraturuppgift för basionym samt information om typifiering och om släktens nomenklaturstatus.

IPNI
En grundläggande internationell nomenklaturdatabas. IPNI är en namndatabas med basala bibliografiska uppgifter om alla fröväxter. Dess syfte är att eliminera behovet av upprepade referenser till primärkällor för basal bibliografisk information om växtnamn.

Kew Bibliographic Databases 
The Kew Record of Taxonomic Literature är en databas med relevanta taxonomireferenser för kärlväxter.

Mansfelds World Database of Agricultural and Horticultural Crops
Mycket omfattande databas över världens jordbruks- och trädgårdsgrödor.

RHS Plantfinder
Databas över det aktuella prydnadsväxtsortimentet i Storbritannien. Omfattar förutom vetenskapliga namn även sortnamn och handelsbeteckningar (2005 över 73000 poster).

VAST (VAScular Tropicos)
En av de mest innehållsrika och högkvalitativa nomenklaturdatabaserna. Går också under benämningen W3Tropicos.

Virtuella Floran
Databas för Nordens vilda kärlväxter med bilder, vetenskapliga och inhemska namn, användning m m.

World Checklist of Selected Families
Ett internationellt samarbetsprojekt samordnat från Kew över accepterade och synonyma vetenskapliga namn. Förutom vetenskapliga namn innehåller databasen (2012) även uppgifter om utbredning och livsform för arter i 173 olika kärlväxtfamiljer.


Kontaktinformation
Sidansvarig: bjorn.alden@vgregion.se