Länkar med relation till SKUD

Senast ändrad: 01 juni 2020

 

African Plant Database

Vetenskapliga namn, utbredningskartor m.m. för växter i södra, norra och tropiska Afrika samt på Madagaskar

AlgaeBase

Databas över algers taxonomi, nomenklatur och utbredning. Inkluderar även cyanobakterier.

Australian Plant Name Index - APNI

En vetenskaplig nomenklaturdatabas över kärlväxter inklusive deras synonymer från bl. a. Australien. Innehåller även länkar till sortnamn och till Australian Plant Census (APC) där aktuella vetenskapliga namn för Australiens kärlväxter och mossor finns. 

Checklista över Nordens kärlväxter

Avser att omfatta alla i Norden funna kärlväxter med vetenskapliga och inhemska namn.

Dyntaxa

En databas över svenska organismers namn och släktskap. 

Euro+Med PlantBase

En vetenskaplig nomenklaturdatabas över kärlväxterna i Europa och Medelhavsområdet som även innehåller inhemska namn och utbredningsuppgifter. 

Flora of Australia online

Databas över Australiens Flora - under utgivning.

Flora of China

Databas med Kinas nya vetenskapliga flora - under utgivning.

Flora of North America

Databas med Nordamerikas första heltäckande vetenskapliga flora - under utgivning. 

GRIN

En central databas med vetenskapliga och inhemska namn samt utbredningar på kulturväxter, ogräs och hotade arter i USA baserad på accessioner i "National Plant Germplasm System". 

Index Fungorum

Nomenklaturdatabas omfattande samtliga svampgrupper inklusive lavar.  

ING - Index Nominum Genericorum

Databas över samtliga vetenskapliga släktnamn med homonymer, litteraturuppgift för basionym samt information om typifiering och om släktens nomenklaturstatus.

IPNI

En grundläggande internationell nomenklaturdatabas. IPNI är en namndatabas med basala bibliografiska uppgifter om alla fröväxter. Dess syfte är att eliminera behovet av upprepade referenser till primärkällor för basal bibliografisk information om växtnamn. 

List of names of woody plants and perennials

En central namndatabas för europeiska plantskoleväxter. 

Mansfield World Database of Agricultural and Horticultural Crops

Mycket omfattande databas över världens jordbruks- och trädgårdsgrödor. 

Plantago

Innehållsrik holländsk namndatabas över västeuropeiska trädgårdsväxter, inte minst sorter. 

POWO - Plants of the World online

En världstäckande databas över kärlväxters vetenskapliga namn och naturliga utbredning. 

RHS Plantfinder

Databas över det aktuella prydnadsväxtsortimentet i Storbritannien. Omfattar förutom vetenskapliga namn även sortnamn, handelsbeteckningar, Grupper och Serier. 

VAST (VAScular Tropicos)

En av de mest innehållsrika och högkvalitativa nomenklaturdatabaserna. Går också under benämningen W3Tropicos. 

Virtuella Floran

Databas för Nordens vilda kärlväxter med bilder, vetenskapliga och inhemska namn, användning m m.

World Checklist of Selected Families

Ett internationellt samarbetsprojekt över accepterade och synonyma vetenskapliga namn. Förutom vetenskapliga namn innehåller databasen även uppgifter om utbredning och livsform. Ett komplement till POWO.  


Kontaktinformation

Björn Aldén, Göteborgs botaniska trädgård, Västra Götalandsregionen, bjorn.alden@vgregion.se

 

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se