Vad är SKUD?

Senast ändrad: 23 oktober 2020
Bokomslag till boken "Våra kulturväxters namn". Vitt omslag med färglada, äldre illustrationer av frukt och blommor.

Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) är en nomenklaturdatabas och svensk namnstandard för kulturväxter, som utvecklats av IT-experter vid SLU och botanister i Göteborgs botaniska trädgård och Evolutionsmuseet, Uppsala universitet.

Avsikten med databasen är att skapa ett lättillgängligt referensverktyg och en likriktare i Sverige för att underlätta kommunikation om kulturväxter – både bland professionella och lekmän.

Den innehåller även uppgifter om växternas naturliga utbredning, användning och livsform. Databasen har byggts med potential för att kunna utvecklas till en nordisk namndatabas.

Den vänder sig till verk, myndigheter, företag, forskare, skribenter, konsumenter och andra som arbetar med eller använder kulturväxter.

SKUDs definition av en kulturväxt är mycket vid. Den omfattar förutom namn på i Sverige odlade prydnads-, krydd-, köks-, fiber-, medicinal-, skogsbruks- och jordbruksväxter samt frukter och bär även namn på importerade växter eller växtdelar, som utgör en del av vår kultur. Hit hör livsmedel, virkesväxter, exotiska frukter, kryddor, örtmediciner, stimulantia, tekniska produkter, kosmetika och färgämnen. Unikt är att den också behandlar nyttokryptogamer, t ex alger, mossor och svampar.


Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare för SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se