Att söka referenser

Senast ändrad: 23 oktober 2020

Klick på [Sök referenser] sedan [Snabbsök]. Då visas en sökfunktion med ledtexten: "Sök referens:" Där söker man bland författare, titel och år genom att fylla i ett eller flera av fälten för önskad författare / titel / årtal. Flera sökord i samma fält skrivs med mellanrum. Årtalet anges med fyra siffror.

För referenssökningen gäller alltså:

  • Sökningen utförs bland författare, titel och år.
  • Stor eller liten bokstav spelar ingen roll.
  • Flera sökord i samma fält skrivs med mellanrum. Dessa behandlas med logiska AND.
  • Årtalet skall anges med fyra siffror.

Kontaktinformation
Sidansvarig: Linnea.Oskarsson@slu.se