Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Akvakultur

Forskning om akvakultur pågår vid alla fyra fakulteterna vid SLU. SLU Aquaculture är en plattform som syftar till att utveckla forskning och undervisning om akvakultur vid SLU.

Innehållet finns för närvarande endast på engelska. Klicka på English i toppmenyn för att komma dit!

Publicerad: 12 augusti 2020 - Sidansvarig: eva-stina.lindell@slu.se
Loading…