Utlysningar från SLU Aquaculture

Senast ändrad: 08 december 2021
Mynt staplade på varandra med grön växt ovanpå - så ett frö-symbolik. Foto.

I syfte att stimulera tvärvetenskapligt samarbete och ytterligare stärka forskningen inom akvakultur vid SLU, ger vi bidrag till nya, innovativa projekt och aktiviteter. För närvarande har vi ingen utlysning annonserad. Nästa utlysning planeras till våren 2022.