Utlysningar från SLU Aquaculture

Senast ändrad: 17 mars 2021
Mynt staplade på varandra med grön växt ovanpå - så ett frö-symbolik. Foto.

I syfte att stimulera tvärvetenskapligt samarbete och ytterligare stärka forskningen inom akvakultur vid SLU, ger vi bidrag till nya, innovativa projekt och aktiviteter. Välkommen med en ansökan på vår utlysning. Sista ansökningsdag är den 23 juni 2021. Medel beviljas med högst 200 000 kr.

Sidansvarig: aquaculture@slu.se