Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Framtidens djur, natur och hälsa

SLU Framtidens djur, natur och hälsa är en forskningsplattform som arbetar för en vision: god hälsa och välfärd för både djur och människor i hållbara ekosystem. Arbetet inriktas på betydelsen av djur, natur och landskap för människans hälsa och välbefinnande, One Health, hälsofrågor precis i gränssnittet mellan människor, djur och natur samt djurs hälsa och livskvalitet.

Publicerad: 02 oktober 2018 - Sidansvarig: eva-stina.lindell@slu.se