Genomförda aktiviteter

Senast ändrad: 05 april 2019
Gruppdiskussioner under en intern One Health workshop med SLU-forskare

För att stärka samverkan med andra universitet och omgivande samhälle skapar SLU Framtidens djur, natur och hälsa mötespunkter för forskare och andra aktörer inom området. Aktiviteterna nedan har helt eller till en del finansierats med medel från plattformen.

Seminarier

2018-11-22 "Livestock, Aquaculture and Public Health in SE Asia". Seminariet hölls i samverkan mellan SLU Global, SLU CDG samt nätverket One Health Sweden. Introduktion: Dr. Ulf Magnusson, SLU Global, Moderator: Dr. Sofia Boqvist, CDG, SLU. Föreläsare: Dr. Anders Dalsgaard, University of Copenhagen, Dr. Fred Unger, International Livestock Research Institute (ILRI), Hanoi, Dr. Kristina Osbjer, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Phnom Penh.  

2018-10-08 "Embrace Your Dark Side: The value of both quantitative and qualitative research methods in the study of the effects of pet ownership on human health", Dr Carri Westgarth, BSc MPH PhD, Institute of Infection and Global Health, University of Liverpool, United Kingdom.

2018-09-06 "Vildsvin som orsak till matförgiftning – är köttet en risk eller en resurs?". Inbjudna talare var Emily Sellström, Folkhälsomyndigheten, Maria Fredriksson-Ahomaa, Helsingfors Universitet, Frederik Widén, Statens veterinärmedicinska anstalt, Truls Nesbakken, NMBU, samt Fredrik Widemo, Svenska Jägareförbundet och SLU.

2018-07-04 Almedalen 2018, "Djur och natur hjälper människor till hälsosamma liv och välbefinnande". Medverkande föreläsare: professor Lena Lidfors, SLU, forskare Anna María Pálsdóttir, SLU, växtagronom Christer Yrjas, Hushållningssällskapet Skåne, leg. fysioterapeut Pia Tillberg, Stiftelsen Hippocampus och Organisationen för hästunderstödda insatser. Medverkande riksdagspolitiker: Cecilia Widegren (M), Fredrik Christensson (C), Bengt Eliasson (L), Isak From (S). Moderator: Johan Beck.Friis, Svenska Djurskyddsföreningen.

2018-04-24 "Taenia solium: the vicious worm" och "Cartilage tissue regeneration in vitro", Dr. Kabemba Evans Mwape, and Dr. Eugene Bwalya from the School of Veterinary Medicine, University of Zambia. Seminariet arrangerades i samarbete med SLU:s centrum för globala djursjukdomar.

2018-04-19 "The Brucella vaccine competition & the challenges with global equine welfare", Professor Brian Perry, University of Edinburgh, United Kingdom. Seminariet arrangerades i samarbete med SLU:s centrum för globala djursjukdomar.

2017-12-14 "Acromegaly in cats", Professor David Church, BVSc, PhD, MACVSc, MRCVS, Small Animal Medicine and Surgery Group, The Royal Veterinary College, United Kingdom.

2017-11-07 "On pain and physical function in cats with OA", docent Anna Hielm-Björkman, University of Helsinki, Finland, och Associate professor Barbara Bockstahler, University of Vienna, Austria.

Workshops

2019-01-24--25 "COMP-fragment vid led- och hjärtsjukdom, en matrikin med okänd biologisk effekt", workshop med inbjudna forskare från Göteborgs universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och institutionen för för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap på SLU. Läs en resumé från workshopen.

2018-10-09 "Hälsa och naturvägledning", workshop vid konferensen Naturvägledning för framtiden. Workshopen arrangerades i samarbete med SLU:s centrum för naturvägledning som var värdar för konferensen. Läs en resumé från workshopen.

2018-10-02 “One Health på SLU”. Inbjudna talare var Dr. Laurie Denyer Willis, London School of Hygiene & Tropical Medicine, UK, samt Carl-Johan Lagerkvist, Sara Persson och Peter Lundqvist från SLU.

2018-09-11 ”Framtidens lösningar för unga i utanförskap”. Seminariet arrangerades i samverkan med Ung Kreativ Arena, Hälsolotsen och För Hälsa–Färentuna Hälsoträdgård. Förelsäsare var Pia Tillberg, Eva Solhäll och Eva Bergström Pettersson.

2018-05-24 ”Unga vuxna riskerar utanförskap - kan naturhälsa vara en resurs?". En workshop om grön omsorg och djurassisterad terapi. Seminariet arrangerades i samverkan med Ung Kreativ Arena, Hälsolotsen och För Hälsa–Färentuna Hälsoträdgård. Talare var Lena Lidfors, Eva Bergström Pettersson, Eva Solhäll och Bente Berget.

2017-02-09 “One health –what can we learn from human sports medicine?”. Workshopen samfinansierades med med VH-fakultetens forskarskola GS-VMAS.

Konferenser och nätverksträffar

2019-04-01--02 Djur natur hälsa 2019. En 2-dagars konferens med fokus på djur och natur som resurs för framtidens folkhälsa, arrangerad av SLU Framtidens djur, natur och hälsa. Konferensen hölls på Hotell Hasselbacken i Stockholm, ca 120 deltagare deltog från företag som arbetar inom grön hälsa/grön omsorg/grön rehabilitering, politiker, vårdpersonal och tjänstemän inom kommun och landsting. För mer information, se programboken.

2018-10-18--19 "Reproductive toxicity and endocrine disruption - an update". Konferensen hölls i Uppsala med deltagare från sex länder, vilka representerade akademi, myndigheter, institut och företag. 

2018-10-11--13 "International People and Plant Symposium (IPPS)" i Malmö.

2018-05-14--15 "Naturupplevelser och hälsa", konferens för naturvägledare på UrNatur i Östergötlands skogar med föreläsare Åsa Ottosson, Eva Sahlin och Lena Malmström. Konferensen arrangerades i samarbete med SLU:s centrum för naturvägledning.

2018-03--21-22 "Människohälsa mot djurhälsa - olika aspekter av tre utmanande patogener", 8th One Health Sweden Scientific Meeting, nätverksträff för nätverket One Health Sweden, arrangerat på Villa Aske utanför Uppsala.

2018-03-21 "Evidence based research and practice", nätverksträff för nätverket CAReNet med inbjuden föreläsare Sebastian Arlt, PhD, dipl. ECAR, Dept of Veterinary Medicine at the Freie Universität in Berlin.

Forskarutbildningskurser

2018-03-19--23 "Animal Assisted Interventions". Kursen arrangerades i Skara med inbjudna talare Aubrey Fine, Marie-Jose Enders-Slegers, Ng Zenitson, Henrik Lerner, Pim Martens. Kursen arrangerades och finansierades i samarbete med VH-fakultetens forskarskola GS-VMAS.

2018-03-5--9 "Construction of trial protocols for controlled clinical trials" med föreläsare Stig Larsen från NMBU. Kursen arrangerades genom nätverket CAReNet och finansierades i samarbete med VH-fakultetens forskarskola GS-VMAS.

Sidansvarig: eva-stina.lindell@slu.se