Forskning

Senast ändrad: 07 oktober 2019
chart-data-desk

För att bidra till nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt och samtidigt stimulera till nya samarbeten mellan forskargrupper utlyser SLU Framtidens djur, natur och hälsa medel för aktiviteter som stödjer forskningssamverkan.

Fördjupande analyser

Ökande smittspridning med fästingar till djur och människa i norra Sverige? Huvudsökande: Ann Albihn, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap. Resultaten kommer att presenteras i slutet av 2019/början av 2020.

Helgenomsekvensering av sjukdomsframkallande EHECstammar från svenska kalvar. Huvudsökande: Lena-Mari Tamminen, institutionen för kliniska vetenskaper. Resultaten kommer att presenteras i slutet av 2019/början av 2020.

Serglycin, a novel prognostic biomarker in canine cancer. Huvudsökande: Magnus Åbrink, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap. Resultaten kommer att presenteras i slutet av 2019/början av 2020.

The role of forest management and host diversity as determinants of tick-borne disease risk. Huvudsökande: Tim Hofmeester, institutionen för vilt, fisk och miljö. Resultaten kommer att presenteras i slutet av 2019/början av 2020.

Fördjupad analys av nordiska förutsättningar för veterinärmedicinsk klinisk forskning på hund och katt. Huvudsökande: Bodil Ström Holst, institutionen för kliniska vetenskaper. Resultaten kommer att presenteras i slutet av 2019/början av 2020.

Introduktion av AI inom veterinärmedicinsk klinisk diagnostik -En konceptvalidering av automatiserad bedömning av hälta hos häst från videofilm. Huvudsökande: Elin Hernlund, institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Resultaten kommer att presenteras i slutet av 2019/början av 2020.

Ny diagnostik av parasitsjukdomar hos hästar med hjälp av mikrofluidik. Huvudsökande: Eva Tydén, institutionen för kliniska vetenskaper. Resultaten kommer att presenteras i slutet av 2019/början av 2020.

Zoonoser som kan ha betydelse för hundunderstödda interaktioner/terapi. Huvudsökande: Lotta Berg, institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Resultaten kommer att presenteras i slutet av 2019/början av 2020.

An opportunity not to be missed: promoting health by going beyond the simplistic view of landscape and health interactions. Huvudsökande: Mari Kågström, institutionen för stad och land. Resultaten kommer att presenteras i slutet av 2019/början av 2020.

Stimulansmedel till tvärvetenskapliga forskningsansökningar

Hur påverkar umgänge med hundar och katter människans välmående, och hur påverkar människans välmående djuren? Sökande: Bodil Ström Holst, institutionen för kliniska vetenskaper.

How does the way we care for our dogs & cows affect us all? - In search of animal welfare links to antibiotic use practices in contrasting countries and animal species. Sökande: Gabriela Olmos Antillon, institutionen för kliniska vetenskaper.

ERC consolidator grant- Untangling the links between people's health and biodiversity - a multidisciplinary approach. Sökande: Marcus Hedblom, institutionen for skoglig resurshushållning.

Hundens rehabiliterande roll i svensk fängelsemiljö. Sökande: Therese Rehn, institutionen for husdjurens miljö och hälsa.

Sidansvarig: eva-stina.lindell@slu.se