Sveriges lantbruksuniversitet

Samverkan & nätverk

Genom samverkan mellan forskare, offentliga och privata aktörer, nationellt och internationellt, bidrar SLU Framtidens djur, natur och hälsa till att omvandla universitetets kunskap till nytta för samhället. 

Textblock-750px-SLU_130603_0909_jsg.jpg

Sök bidrag för samverkan

Ett av SLU Framtidens djur, natur och hälsas  uppdrag är att underlätta samverkan mellan SLU och näringsliv, myndigheter och organisationer, liksom mellan forskare internt såväl som externt. 

För att bidra till nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt och samtidigt stimulera till nya samarbeten mellan forskargrupper utlyser SLU Framtidens djur, natur och hälsa medel för aktiviteter som stödjer forskningssamverkan.

Publicerad: 16 september 2019 - Sidansvarig: eva-stina.lindell@slu.se
Loading…