Infektionssjukdomar och antimikrobiell resistens

Senast ändrad: 21 december 2018
Bacteria

One Health är ett koncept som beskriver det ömsesidiga beroendet mellan människa, djur och miljö. En viktig del av One Health-perspektivet är de sjukdomar som kan drabba både människor och djur och vårt gemensamma behov av fungerande antibiotika. Inom detta temaområde fokuserar vi på infektionssjukdomar och antimikrobiell resistens.

Sveriges lantbruksuniversitet ska, vid sidan av uppdrag inom forskning, utbildning och miljöanalys, göra kunskap tillgänglig för allmänheten och bidra till samhällsutvecklingen. Genom att samverka med offentliga och privata aktörer, nationellt och internationellt, bidrar SLU Framtidens djur, natur och hälsa till att omvandla universitetets kunskap till nytta.

SLU Framtidens djur, natur och hälsa stödjer nätverket One Health Sweden, ett samarbete mellan Uppsala universitet, Linnéuniversitetet, Statens veterinärmedicinska anstalt och SLU.

Forskning

Vid SLU bedrivs forskning om livsbetingelserna för människor, djur och natur och hur de gemensamma naturresurserna bäst ska förvaltas. Utgångspunkter för forskningen ska vara såväl hög vetenskaplig kvalitet som relevans för samhället.

Information om SLUs forskning som specifikt rör One Health hittar du på följande sidor:

Om du är intresserad av populärvetenskapligt beskriven forskning inom fler av SLUs ansvarsområden rekommenderar vi en titt i SLUs kunskapsbank.

Film om antibiotikaanvändning

 

Sidansvarig: eva-stina.lindell@slu.se