Djurs och naturs betydelse för människans hälsa

Senast ändrad: 16 november 2018
garden.jpg

Djur och natur har stor betydelse för människans hälsa och välbefinnande. Kontakt och upplevelser kan ha god effekt vare sig de är vardagliga inslag eller planerade interventioner med ett särskilt syfte.

Om djurs och naturs betydelse för människans hälsa

Hur kan man använda natur och djur för att förebygga ohälsa eller bota och rehabilitera dem som blivit sjuka? På vilka sätt kan de göra livet lättare för den som har det tungt och kanske inte ens kan bli helt bra? Sådan kunskap efterfrågas allt oftare, på flera områden.

Olika begrepp används i olika sammanhang, här är några:

Evidence-based health planning and health design:

  • Stadsbyggnad
  • Utformning av bostadsmiljöer
  • Utformning av skolgårdar och förskolegårdar
  • Utformning av särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade
  • Utformning av områden i anslutning till sjukhus och vårdinstitutioner

Evidence based medicine - nature assisted health care, animal assisted health care:

  • Nya former av sjukvård
  • Nya former av omvårdnad
  • Nya former av rehabilitering

Kunskap behövs också då man vill kunna nyttja djur och natur för att profilera satsningar eller resmål inom hälsa, till exempel inom hälsoturism

Fler än de begrepp som nämns ovan, används bland dem som forskar och arbetar på skilda sätt med djurs och naturs betydelse för människors hälsa. Green care, Social and therapeutic horticulture, Care farming, Ecotherapy, Wilderness therapy är några. Förhoppningen är att plattformen SLU Framtidens djur, natur och hälsa både ska bidra till ny forskning, samverkan och utvecklandet av gemensamma defintioner och begrepp.

Forskning

Vid SLU bedrivs forskning om livsbetingelserna för människor, djur och natur och hur de gemensamma naturresurserna bäst ska förvaltas. Utgångspunkter för forskningen ska vara såväl hög vetenskaplig kvalitet som relevans för samhället.

Information om SLUs forskning som specifikt rör djurs och naturs betydelse för människors hälsa hittar du på följande sidor:

Om du är intresserad av populärvetenskapligt beskriven forskning inom fler av SLUs ansvarsområden rekommenderar vi en titt i SLUs kunskapsbank.

Sidansvarig: eva-stina.lindell@slu.se