Genomförda aktiviteter

Senast ändrad: 12 oktober 2022
Tre personer och en hund inomhus, foto.

För att stärka samverkan med andra universitet och omgivande samhälle skapar SLU Future One Health mötespunkter för forskare och andra aktörer inom området. Aktiviteterna nedan har helt eller till en del finansierats med medel från plattformen.

Seminarier

The One Health Breakfast Club

Datum: 2022->

SLU Future One Health startade under året upp en serie av frukostseminarier; "The One Health Breakfast Club". Vi bjuder på korta inspirerande föredrag inom olika One Health teman och frukostmingel i syfte stimulera tvärvetenskapliga diskussioner mellan SLU-forskare med koppling till One Health.

SLU+50 – A healthy planet for all

Datum: 2022-08-31

Det tredje interna klimatsamtalet vid SLU tar Stockholm+50 som utgångspunkt för diskussionerna. Vad kan SLU bidra med i ljuset av Stockholm+50-konferensen? Hur kan SLU bidra för att skynda på genomförandet av de åtaganden som gjorts inom ramen för till exempel Parisavtalet och Agenda 2030?

Program: 
Reflections on Stockholm+50 by Johanna Lissinger Peitz, Senior Adviser at Miljödepartementet, Sara Gräslund, Head of SLU Global, Björn Fondén, member of Stockholm +50 Youth Task Force.

Panel discussion and questions from the audience.

Group session 1: Accelerate restructuring of the sectors where there is greatest effect to be gained.

Global Warming and Biodiversity Loss are Transforming the Planet. How Does SLU Respond to the Challenge? Michael Jones, Adviser at the SLU Swedish Biodiversity Centre (CBM).

Group session 2: Global Warming and Biodiversity Loss are Transforming the Planet.

Mer information om våra Klimatkonversationer.

Climate conversation: Mitigation - challenges, opportunities and ways forward

Datum: 2022-05-04

SLU:s fyra framtidsplattformar och SLU Global har anordnat ännu ett klimatsamtal, denna gång på temat "Begränsning: utmaningar, möjligheter och vägar framåt". Mot bakgrund av IPCC:s rapport uppmärksammades olika begränsningsmetoder, potentiella återhämtningseffekter, demokratiska intressen och nya risker.

Program:
Why wicked problems call for democratic solutions? Daniel Lindvall, Forskare, Uppsala universitet, Climate Change Leadership.

The climate challenge: From wicked to super wicked problem-solving in the context of local governance. Carlo Aall, Professor vid Western Norway Research Institute.

Redesigning farming for climate change adaptation and mitigation. Riccardo Bommarco, professor vid institutionen för Ekologi, SLU.

Mitigation of GHG from livestock - how far has research come? Mikaela Lindberg, universitetslektor vid institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU.

CLIMAGINARIES: building new low-carbon imaginaries through modelling and artistic approaches, Lisette van Beek, forskarstuderande vid ‘Climaginaries’, Utrecht University.

Paneldiskussion.

Mer information om våra Klimatkonversationer.

Antimikrobiell resistens inom livsmedelsproduktionen

Datum: 2022-06-02

Lunchseminariet behandlade antimikrobiell resistens inom livsmedelsproduktionen, i ett globalt perspektiv. Seminariet inleddes med en presentation av Dr. Junxia Song, Senior Animal Health Officer vid Joint Centre for Zoonotic Diseases and AMR, FAO, och följdes av en öppen diskussion.

Seminariet anordnades av SLU Future One Health och SLU Global.

Klimatsamtal: Påverkan, anpassning och sårbarhet i ett förändrat klimat 

Datum: 2022-03-10

Ingår i serien Climate conversations, en webbinarieserie som arrangeras gemensamt av SLU Global och SLU's fyra framtidsplattformar. Serien har sin bakgrund i IPCC's utvärderingsrapporter om klimatförändringar. Alla dialoger hålls på engelska. Målgrupper för serien är forskare och medarbetare inom alla områden vid SLU, med intresse för forskning som rör klimatförändringar.

Detta webbinarium har sitt fokus på effekter, anpassning och sårbarhet. Hur kan vi anpassa livsmedelsproduktionen under klimatförändringarna? 

Program:
Välkomnande av Sara Gräslund, chef för SLU Global
Inledning av moderator Paul Egan, forskare, SLU
Debra Roberts, medordförande, arbetsgrupp II IPCC
Jennie Barron, Professor, SLU
Stephen M Mureithi, forskare, University of Nairobi
Harry Fischer, Associate Professor, SLU
Paneldiskussion

Mer information om våra Klimatkonversationer.

Webbinarium: Sociala tjänstehundars välfärd

Datum: 2021-11-24

Webbinariet bygger på en rapport som publicerats av SLU Future One Health i samarbete med Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) och Svenska terapihundskolan. I webbinariet presenterades vad en social tjänstehund är, vilka arbetsuppgifter en social tjänstehund kan ha och hur uppgiften som social tjänstehund kan påverka hundarnas välfärd. Webbinariet presenterade även hur verksamheten med sociala tjänstehundar fungerar och vilken lagstiftning den omfattas av.

Följande personer presenterade:
Eva Münter, Föreningen för sociala tjänstehundar
Tess Erngren, Good Dog, Norge
Lena Lidfors, Professor i etologi vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
Sara Karlberg, Svenska terapihundskolan
Johan Lindsjö, Leg. Vet., Nationellt centrum för djurvälfärd, SLU
Elina Åsbjer, Leg. Vet., Nationellt centrum för djurvälfärd, SLU

Klimatsamtal - intern dialog

Datum 2021-11-03

Serien arrangeras gemensamt av SLU Global och SLU's fyra framtidsplattformar.

Målgrupper: forskare och medarbetare inom alla områden vid SLU, med intresse för forskning som rör klimatförändringar.

Vid SLU's andra, interna dialogmöte i Climate Conversations fortsatte diskussionen om IPCC-arbetet och den senaste IPCC-rapporten. Detta möte var en framåtblick vad SLU kan bidra med, särskilt ur SLU's studenters och unga forskares perspektiv.

Mer information om våra Klimatkonversationer.

SLU i Almedalen: Antibiotikaresistens - den tysta pandemin hotar människor, djur och miljö

Datum: 2021-07-06

Antibiotikaresistens är enligt WHO ett av de största hoten mot global hälsa och livsmedelssäkerhet. Bakterier bryr sig inte om nationsgränser och blir dessutom alltmer resistenta mot en av våra främsta mediciner – antibiotikan! Hur kan vi alla ta ett större ansvar i frågan?

Följande ämnen lyftes;

 • Den nationella strategin mot antibiotikaresistens
 • Den svenska modellen för friska djur
 • Antibiotikafritt kött till varje pris! Eller?

SLU-forskare ger dig värdefull kunskap i frågan och beslutsfattare och ger sin syn på situationen - vad görs och vad behöver göras och hur berör det dig som konsument?

Vetenskaplig dialog om klimatförändringar

Datum: 2021-04-29

Under 2021 och 2022 lanserar IPCC sin Sixth Assessment Report (AR6) som presenterar vad forskningen vet om klimatförändringarna. I en intern, vetenskaplig dialog samtalar Lotta Rydhmer, Peter Högberg, Jennie Barron och Rob Hart. Detta är det första tillfället i en serie för att öka det tvärvetenskapliga samtalet om klimatförändringar.

Målgrupper: forskare och medarbetare inom alla områden vid SLU, med intresse för forskning som rör klimatförändringar.

Arrangörer: SLU Global, SLU Future Food, SLU Future Forests, SLU Future One Health och SLU Urban Futures

Mer information om våra Klimatkonversationer.

Webbinarium: Djur och människor ur ett pandemiperspektiv

Datum: 2020-12-01

Hur och varför pandemier uppstår och vilken roll djuren och vi människor spelar. Kan en minskad global köttproduktion minska risken för spridning av sjukdomar mellan djur och människor? Skulle det ens vara möjligt att föda Sveriges och jordens befolkning på en vegetarisk kost?

Ämne och talare:
- Pandemier i historien – Dr. Anders Lindberg, fd smittskyddsläkare
- Djuren och vi, hur stora är egentligen skillnaderna? - Prof. Per Alström, UU
- Varför blir vissa värddjur sjuka? - Prof. Caroline Fossum, SLU
- Näringslära med globalt perspektiv – Prof. Lena Hulthén, GU

Webbinarieserie om One Health - samspelet mellan natur, människor och djur

Datum: 2020-09 - 2021-06

SLU Framtidens djur, natur och hälsa finansierade, genom plattformens utlysningar, totalt 18 fördjupade analyser mellan 2018-2019. I serien presenterade dessa forskare sina resultat. Vilka mervärden har uppnåtts? Nya forskningsfrågor och nya möjligheter till samarbete? 

Characterization of canine tumour associated macrophages in vitro and in the (pre)metastatic lung of dogs with Osteosarcoma

Date: 2020-12-17
Speaker: Mikael Kerboeuf, veterinarian and PhD student at NMBU.

To facilitate Nordic veterinary clinical research collaboration, Carenet arranges webinars presenting current projects. 

Naturvägledning och hälsa i skyddad natur

Datum: 2020-09-01 - 2020-09-02

Ett praktiskt inriktat seminarium om naturvägledning och den skyddade naturens potential att bidra till folkhälsa. Seminariet riktade sig till alla med intresse för naturvägledning och hälsa. Lena Lidfors, SLU Framtidens djur, natur och hälsa, berättade hur SLU arbetar med kunskapsutveckling inom området. 

Internt seminarium om AMR-forskning vid SLU

Datum: 2020-06-11

Seminariet arrangerades för SLU-personal och var en uppföjlning till AMR-workshoppen i mars.

Different aspects of coronaviruses in animals and SARS-CoV 2 in humans

Datum: 2020-06-02

Ett online-seminarium om corona virus hos djur och SARS-CoV 2 hos människor. Arrangerat tillsammans med One Health Sweden.

Mer än bara ägg och spermier - om djurs och människors fortplantning i ett brett perspektiv

Datum: 2019-11-16

Seminariet arrangerades som en del i 20-årsjubileumet för Uppsala universitets och SLU:s gemensamma centrumbildning CRU, Centrum för reproduktionsbiologi. Seminariet delfinansierades av SLU Framtidens djur, natur och hälsa.

Hållbara människor genom natur och djur

Datum: 2019-11-12

Professor Lena Lidfors och universitetslektor Ann Dolling från SLU forskar om hur djur och natur kan användas för att förbättra människors hälsa och berättade under seminariet om evidens för detta. Seminariet gavs inom ramen för Kvalitetesmässan i Göteborg under spåret "Öppet Forum - Smartare samhälle". 

Welfare of dogs used within Animal Assisted Interventions (AAI)

Datum: 2019-11-05

SLU Framtidens djur, natur och hälsa i samarrangerade seminariet med Swedish Centre for Animal Welfare, SCAW på SLU. Medverkande föreläsare: Zenithson Ng, Elina Åsbjer, Johan Lindsjö, Lena Lidfors, Sara Karlberg, Lotti Sundström.

Strangles from a clinical perspective

Datum: 2019-10-24

SLU Framtidens djur, natur och hälsa i samarbete med institutionen för kliniska vetenskaper.

Naturupplevelser och möten med djur som resurs för välmående

Datum: 2019-10-02 - 2019-10-03

Naturvägledning och hälsa med koppling till naturupplevelser, inklusive möten med djur, som SLU Centrum för naturvägledning (CNV) anordnade tillsammans med SLU Framtidens djur, natur och hälsa. 

Veterinärmuseets 40-års jubileum

Datum: 2019-09-06

Veterinärmuseets Stiftelse firade 40 års jubileum och hade arrangerat ett program under två halvdagar med temat djurskydd och antrozoologi.  Programmet innehåll bland annat föreläsningar, men även en rad olika aktiviteter som t ex; ponnyridning och ponnykörning för barnen, brukshundsklubben i Skara visade brukslydnad och hundkavalkad och Svenska terapihundskolan visade besökarna hur de arbetar i vården. Eventet hade över 300 besökare och ett 50-tal lyssnade på föreläsningarna. Målgrupp för föreläsningarna var både de som arbetar med djur och djurskyddsfrågor, samt allmänheten.

Johan Beck-Friis från Svenska Djurskyddsföreningen och Lena Lidfors från SLU Framtidens djur, natur och hälsa var moderatorer. Föreläsare var: Ingvar Ekesbo, Jan Hultgren, Linda Keeling, Lotta Berg, Lena Lidfors, Bente Berget, Therese Rehn samt Margareta Håkanson. 

Almedalen 2019: Hur kan djur och natur hjälpa Sveriges ca 5 500 hemmasittare att må bra och återvända till skolan?

Datum: 2019-07-02

Medverkande föreläsare: SLU-professor Lena Lidfors, Maria Corell från Folkhälsomyndigheten, rektor Vicky Lindeborg från Gotland, Sara Karberg från Svenska Terapihundskolan samt Johanna Rosendal från Finska Terapihundskolan, grundskolechefen Pernilla Engqvist-Widegren samt handledarna Anita Jacobsson och Merja Repo, alla tre från Skövde kommun. Moderator för hela arrangemanget var Anne Holm Rannaleet.

Country-led agri-food solutions for improved nutrition and health - What have we learned?

Datum: 2019-05-23

Medverkande: Dr. John McDermott, föreståndare för CGIAR Research Program on Agriculture for Nutrition and Health (A4NH). Seminariet arrangerades av SLU Kommitté för globala djursjukdomar (CGD).

Antrozoologi - interaktioner mellan människor och djur

Datum: 2019-05-22

Seminariet arrangerades av SLU Framtidens djur, natur och hälsa och riktade sig till alla SLU-anställda samt studenter.

Livestock, Aquaculture and Public Health in SE Asia

Datum: 2018-11-22

Seminariet hölls i samverkan mellan SLU Global, SLU Kommitté för globala djursjukdomar samt nätverket One Health Sweden.

 • Introduktion: Dr. Ulf Magnusson, SLU Global.
 • Moderator: Dr. Sofia Boqvist, CDG, SL.
 • Föreläsare: Dr. Anders Dalsgaard, University of Copenhagen, Dr. Fred Unger, International Livestock Research Institute (ILRI), Hanoi, Dr. Kristina Osbjer, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Phnom Penh.

Embrace Your Dark Side: The value of both quantitative and qualitative research methods in the study of the effects of pet ownership on human health

Datum: 2018-10-08

Medverkande: Dr Carri Westgarth, BSc MPH PhD, Institute of Infection and Global Health, University of Liverpool, United Kingdom.

Vildsvin som orsak till matförgiftning – är köttet en risk eller en resurs?

Datum: 2018-09-06

Inbjudna talare var Emily Sellström, Folkhälsomyndigheten, Maria Fredriksson-Ahomaa, Helsingfors Universitet, Frederik Widén, Statens veterinärmedicinska anstalt, Truls Nesbakken, NMBU, samt Fredrik Widemo, Svenska Jägareförbundet och SLU.

Almedalen 2018: Djur och natur hjälper människor till hälsosamma liv och välbefinnande

Datum: 2018-07-04

Medverkande föreläsare: professor Lena Lidfors, SLU, forskare Anna María Pálsdóttir, SLU, växtagronom Christer Yrjas, Hushållningssällskapet Skåne, leg. fysioterapeut Pia Tillberg, Stiftelsen Hippocampus och Organisationen för hästunderstödda insatser. Medverkande riksdagspolitiker: Cecilia Widegren (M), Fredrik Christensson (C), Bengt Eliasson (L), Isak From (S). Moderator: Johan Beck.Friis, Svenska Djurskyddsföreningen.

Taenia solium: the vicious worm och Cartilage tissue regeneration in vitro

Datum: 2018-04-24

Dr. Kabemba Evans Mwape, and Dr. Eugene Bwalya from the School of Veterinary Medicine, University of Zambia. Seminariet arrangerades i samarbete med SLU Kommitté för globala djursjukdomar.

The Brucella vaccine competition & the challenges with global equine welfare

Datum: 2018-04-19

Medverkande:Professor Brian Perry, University of Edinburgh, United Kingdom. Seminariet arrangerades i samarbete med SLU Kommitté för globala djursjukdomar.

Acromegaly in cats

Datum: 2017-12-14

Medverkande: Professor David Church, BVSc, PhD, MACVSc, MRCVS, Small Animal Medicine and Surgery Group, The Royal Veterinary College, United Kingdom.

On pain and physical function in cats with OA

Datum: 2017-11-07

Medverkande: docent Anna Hielm-Björkman, University of Helsinki, Finland, och Associate professor Barbara Bockstahler, University of Vienna, Austria.

Workshops

Workshop om transdisciplinär forskning

Datum: 2021-10-06

Tillsammans med SLU:s framtidsplattformar arrangerades en halvdags digital workshop om transdisciplinär forskning och finansiering. Tillsammans med inbjudna forskningsfinansiärer diskuterades olika aspekter för en framgångsrik, transdisciplinär forskningsansökan. 

Huvudarrangör/moderator: SLU Future One Health, tillsammans med SLU Future Food, SLU Future Forests och SLU Urban Futures

Forma framtidens forskning inom One Health vid SLU

Datum: 2021-04-16

Hjälp oss att identifiera viktiga framtida One Health-områden där olika kompetenser inom SLU skulle vinna på samarbete. SLU Future One Health arrangerade en workshop för att hitta utmaningar som kräver ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt och där SLU-forskning har potential att göra skillnad. Workshopen riktade sig till forskare och doktorander vid SLU,  intresserade av att utveckla tvärvetenskaplig One Health-forskning.

Hur påverkar interaktioner mellan människa och djur deras hälsa och välfärd?”

Datum: 2020-09-17

Mötet anordnades av U-Share i samarbete med SLU Framtidens djur natur och hälsa. Syftet med mötet är att ta del av varandras forskningsområden och att etablera nya forskarkontakter med forskare på Uppsala universitet under gruppdiskussioner. Några exempel på ämnen på de föredrag som hölls under denna eftermiddag var; människors kunskap och attityder till djur, sjukhushunden – en vandrande medicin, rätt hund på rätt plats – kan vi avla för beteende och temperament?, relationen mellan sällskapsdjur och ägare, vårdhundar i demensvården, välfärd och risker vid hästunderstödda insatser.

Antimikrobiell resistens

Datum: 2020-03-04

En fakultetsövergripande workhop med temat antimikrobiell resistens arrangerades i samarbete med Kommittén för globala djursjukdomar. Målet med workshopen var kartlägga AMR-forskning inom SLU, skapa ett nätverk för AMR-forskare samt tips på gemensamma AMR-aktiviteter som kan anordnas av plattformen och CGD under 2020.

Övningskväll - Hundens välfärd i Animal Assisted Intervention

Datum: 2019-10-04

SLU Framtidens djur, natur arrangerade tillsammans med professor Zenithson Ng en kväll för veterinärstudenterna.

COMP-fragment vid led- och hjärtsjukdom, en matrikin med okänd biologisk effekt

Datum: 2019-01-24 - 2019-01-25

Workshop med inbjudna forskare från Göteborgs universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och institutionen för för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap på SLU.

Hälsa och naturvägledning

Datum: 2018-10-09

Workshop vid konferensen Naturvägledning för framtiden. Workshopen arrangerades i samarbete med SLU:s centrum för naturvägledning som var värdar för konferensen. 

One Health på SLU

Datum : 2018-10-02

Inbjudna talare var Dr. Laurie Denyer Willis, London School of Hygiene & Tropical Medicine, UK, samt Carl-Johan Lagerkvist, Sara Persson och Peter Lundqvist från SLU.

Framtidens lösningar för unga i utanförskap

Datum: 2018-09-11

Seminariet arrangerades i samverkan med Ung Kreativ Arena, Hälsolotsen och För Hälsa–Färentuna Hälsoträdgård. Förelsäsare var Pia Tillberg, Eva Solhäll och Eva Bergström Pettersson.

Unga vuxna riskerar utanförskap - kan naturhälsa vara en resurs?

Datum: 2018-05-24

En workshop om grön omsorg och djurassisterad terapi. Seminariet arrangerades i samverkan med Ung Kreativ Arena, Hälsolotsen och För Hälsa–Färentuna Hälsoträdgård. Talare var Lena Lidfors, Eva Bergström Pettersson, Eva Solhäll och Bente Berget.

One health –what can we learn from human sports medicine?

Datum: 2017-02-09

Workshopen samfinansierades med med VH-fakultetens forskarskola GS-VMAS.

Konferenser och nätverksträffar

Nätverksmöte - Hur kan vi arbeta tvärvetenskapligt för att trygga global livsmedelsförsörjning?

Datum: 2021-05-07

Den första nätverksträffen i "Forum for Interdisciplinary Research Related to Global Livestock Systems"!

Arrangör: CGD, SLU Global, SLU Future One Health, SLU Future Food.

One Health Sweden Scientific Meeting 2021

Datum: 2021-03-23

Temat för One Health Swedens årliga konferens var "One Health in practice: Effects of nature and animals on human health".

Program

CAReNet kidney meeting

Datum: 2020-01-21

Möte ordnat av nätverket CAReNet. Moderator: Malin Hagberg Gustavsson, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU.

Prion diseases in animal and man

Datum: 2019-11-19

Konferens om prionsjukdomar som hölls i Uppsala. Konferensen hade 60 deltagare från 3 olika länder.

SLU Framtidens djur, natur och hälsa på Kvalitetsmässan

Datum: 2019-11-12 - 2019-11-14

Kvalitetsmässan, Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Temat var: Ett smartare samhälle med fokus på hållbara lösningar för hållbara liv i hållbara samhällen.

Veterinärkongressen 2019

Datum: 2019-09-26 - 2019-09-28

En 2-dagars kongress om veterinärmedicin i Stockholm. SLU Framtidens djur, natur och hälsa deltog och delade monter med UDS. Med många besök i montern, flera som skrev upp sig på vårt nyhetsbrev, spridning av vår rapportserie samt information om CAReNet var det sammantaget ett givande deltagande. Det kändes bra att vi var där och knöt kontakter inom branchen såväl som internt med andra SLU:are.

Animal welfare and ethical challenges in animal-based tourism

Datum: 2019-08-27--28
Symposiet var ett samarrangemang mellan institutionen för stad och land, SCAW och bland annat deltagare från institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Det var ett givande möte mellan humaniora och naturvetenskap.

Framtidens veterinärvård: arbetssituationen för personal inom djursjukvården

Datum: 2019-05

Smådjurskommittén arrangerade en tematräff med fokus låg på psykisk hälsa hos veterinärer, djursjukvårdare och studenter samt tankar kring hur djursjukvårdande verksamhet utvecklats och hur vi kan bidra till att säkerställa en hållbar framtida utveckling. Närmare 70 åhörare från hela landet samlades och bidrog till många stimulerande dialoger. Vid workshopen framkom det tydligt att psykisk ohälsa upplevs som ett stort problem inom djursjukvården. Responsen från deltagarna visade att de uppskattade möjligheten att diskutera detta viktiga ämne med olika representanter från näringen, SLU-anställda och veterinärstudenter i rummet. Förhoppningsvis blir träffen ett startskott för vidare diskussioner, som med tiden kanske kan leda till konkreta åtgärdsprogram för att minska förekomsten av psykisk ohälsa hos veterinärer och andra som arbetar inom djursjukvården. Smådjurskommittén har sedan workshopen kontaktats av ett flertal journalister vilket resulterat i att en rad artiklar skrivits om ämnet och där workshopen vid SLU belysts (bl. a. Tidningen Ridsport och Naturbruk). SLU Framtidens djur, natur och hälsa finansierade tematräffen.

How to write successful research grant applications

Datum: 2019-04-09

Nätverksträff för nätverket CAReNet med inbjuden föreläsare professor Annemarie T. Kristensen, DVM, PhD, DACVIM-SA, DECVIM-CA & Oncology, Dept of Veterinary Clinical Sciences, University of Copenhagen.

Djur natur hälsa 2019

Datum: 2019-04-01 - 2019-04-02

En 2-dagars konferens med fokus på djur och natur som resurs för framtidens folkhälsa, arrangerad av SLU Framtidens djur, natur och hälsa. Konferensen hölls på Hotell Hasselbacken i Stockholm, ca 120 deltagare deltog från företag som arbetar inom grön hälsa/grön omsorg/grön rehabilitering, politiker, vårdpersonal och tjänstemän inom kommun och landsting.

9th One Health Sweden scientific meeting: The Many Faces of Zoonoses

Datum: 2019-03-26 - 2019-03-27
Nätverksträff för One Health Sweden, arrangerat på SLU Ultuna.

Reproductive toxicity and endocrine disruption - an update

Datum: 2018-10-18 - 2018-10-19

Konferensen hölls i Uppsala med deltagare från sex länder, vilka representerade akademi, myndigheter, institut och företag. 

14th International People Plant Symposium (IPPS2018)

Datum: 2018-10-11 - 2018-10-13

Symposium i Malmö.

Naturupplevelser och hälsa

Datum: 2018-05-14 - 2018-05-15

Konferens för naturvägledare på UrNatur i Östergötlands skogar med föreläsare Åsa Ottosson, Eva Sahlin och Lena Malmström. Konferensen arrangerades i samarbete med SLU:s centrum för naturvägledning.

8th One Health Sweden Scientific Meeting: Människohälsa mot djurhälsa - olika aspekter av tre utmanande patogener

Datum: 2018-03-21 - 2018-03-22

8th One Health Sweden Scientific Meeting, nätverksträff för nätverket One Health Sweden, arrangerat på Villa Aske utanför Uppsala.

Evidence based research and practice

Datum: 2018-03-21

Nätverksträff för nätverket CAReNet med inbjuden föreläsare Sebastian Arlt, PhD, dipl. ECAR, Dept of Veterinary Medicine at the Freie Universität in Berlin.

Nordic Green Care Conference

Datum: 2017-10-31

7th One Health Sweden Scientific Meeting

Datum: 2017-03-22 - 2017-03-23

7th One Health Sweden Scientific Meeting, nätverksträff för nätverket One Health Sweden, arrangerat i Kalmar.

Forskarutbildningskurser

How to read and write a scientific paper

Datum: 2019-10-16 - 2019-10-18

Kurs med professor Stig Larsen, NMBU. Kursledare: Malin Hagberg Gustavsson, Dept. Clinical Sciences, SLU. Kursen arrangerades genom nätverket CAReNet och finansierades i samarbete med VH-fakultetens forskarskola GS-VMAS.

Statistical analysis of laboratory and clinical studies

Datum: 2019-05-20 - 2019-05-24

Kurs med föreläsare Stig Larsen från NMBU. Kursen arrangerades genom nätverket CAReNet och finansierades i samarbete med VH-fakultetens forskarskola GS-VMAS.

Animal Assisted Interventions

Datum: 2018-03-19 - 2018-03-23

Kursen arrangerades i Skara med inbjudna talare Aubrey Fine, Marie-Jose Enders-Slegers, Ng Zenitson, Henrik Lerner, Pim Martens. Kursen arrangerades och finansierades i samarbete med VH-fakultetens forskarskola GS-VMAS.

Construction of trial protocols for controlled clinical trials

Datum: 2018-03-5 - 2018-03-09

Kurs med föreläsare Stig Larsen från NMBU. Kursen arrangerades genom nätverket CAReNet och finansierades i samarbete med VH-fakultetens forskarskola GS-VMAS.

Utlysningar och beviljade medel

Utlysning av projektmedel 2022

Medel till aktiviteter som pilotstudier, genomförbarhetsstudier, litteraturöversikter, konsortiemöten eller konsultuppdrag; med syfte att utveckla en projektansökan som sedan skickas till Formas, VR, Forte, Horizon EU eller annan relevant finansiär.

Beslutsdatum: 2022-06-02. Maxbelopp per ansökan: 200 000 kr (i speciella fall, för större projekt, kan en högre summa godkännas).

Totalt beviljat: 1 198 322 kr.

 • Impact of indoor environment on stabled animals' production, welfare and health, staff’s health, and potential GHG emissions from dairy farm buildings
 • Impact of environmental chemicals on male reproduction
 • Coexistence of wildlife and livestock in Kenya
 • Exploring the interlinkage of synthetic chemicals, microbial communities and AMR in soils with land use change in the Global North
 • The microbiome as a biosensor in aquaculture systems: development of monitoring tools, research application, and translation to Swedish industries
 • Implications of vaccination schemes on overall animal health over time

Utlysning av projektmedel 2021

Medel till aktiviteter som pilotstudier, genomförbarhetsstudier, litteraturöversikter, konsortiemöten eller konsultuppdrag; med syfte att utveckla en projektansökan som sedan skickas till Formas, VR, Forte, Horizon EU eller annan relevant finansiär.

Beslutsdatum: 2021-09-02. Maxbelopp per ansökan: 200 000 kr.

Totalt beviljat: 953 000 kr.

 • Dynamik av antimikrobiell resistens
 • U-CAN-MOVE! Förbättrad hälsa och välbefinnande hos hund och dess ägare
 • Perfluorerade alkylsyror (PFAS) i den terrestra näringskedjan: implikationer för människors och viltets hälsa
 • Återanvänt vatten strömmar inom ramen för urban akvaponik
 • Att bekämpa antimikrobiell resistens hos spolmask genom vaccination

Medel till fördjupade analyser (pilotprojekt och litteratursammanställningar) 2020

Beslutsdatum: 2020-08-22. Maxbelopp per ansökan: 200 000 kr.

Totalt beviljat: 387 000 kr.

Workshop och seminarium 2020

Beslutsdatum: löpande 2020. Maxbelopp per ansökan: 20 000 kr.

Totalt beviljat: 40 000 kr.

 • Workshop: Nordisk workshop för att diskutera innehåll av universitetsutbildning inom ämnet djur- och naturunderstödda interventioner
 • Seminarium: Smärtbedömning hos häst – igår, idag och imorgon

Medel till fördjupade analyser (pilotprojekt och litteratursammanställningar) 2019

Beslutsdatum: 2019-09-17. Maxbelopp per ansökan: 200 000 kr.

Totalt beviljat: 1 250 000 kr.

Stimulansmedel till tvärvetenskapliga forskningsansökningar 2019

Beslutsdatum: 20019-12-19. Maxbelopp per ansökan: 50 000 kr.

Totalt beviljat: 250 000 kr.

 • Understanding the Horse in Equine Assisted Interventions: Welfare and Quality
 • Odling med barn i en socialt hållbar områdesutveckling
 • Managing and coping with infectious livestock diseases’ effects on food safety and security using a gender lens
 • Implementering av ansvarsfull antibiotikaanvändning i animalieproduktionen
 • Sådan herre, sådan hund?

Konferens, workshop och seminarium 2019

Beslutsdatum: löpande 2019. Maxbelopp per ansökan: konferens 100 000 kr, workshop 50 000 kr, seminarium 20 000 kr. 

Totalt beviljat: 670 000 kr.

Konferenser

 • Ansökan om stöd för arrangerande av internationell One Healthkonferens
 • Jubileumskonferens Stiftelsen veterinärhistoriska muséet på SLU Campus i Skara
 • Mikrobiotans betydelse för folk- och djurhälsa samt för användning av korrekta djurmodeller och forskningspåverkan
 • Prion diseases in animals
 • InterNorden
 • Equine Cultures in Transition

Workshops

 • Animal welfare and ethical challenges in animal-based tourism
 • Undersökning av tilläggseffekten av exponering för naturupplevelser i skogsliknande miljö vid intensiv multimodal livsstilsintervention för patienter med diagnosen typ 2-diabetes
 • Framtidens veterinärvård
 • COMP fragment vid led- och hjärt-sjukdom, en matrikin med okänd biologisk effekt, workshop II

Seminarier

 • Reproduktion - mer än bara ägg och spermier
 • Stereptococcal diseases in horses
 • Avmagringssjuka hos hjortdjur - lärdomar från Norge, övervakning i Sverige, forskarens, allmänhetens och myndigheternas roller

Medel till fördjupade analyser (pilotprojekt och litteratursammanställningar) 2018

Beslutsdatum: 2018-11-30. Maxbelopp per ansökan: 200 000 kr.

Totalt beviljat: 1 800 000 kr.

Stimulansmedel till tvärvetenskapliga forskningsansökningar 2018

Beslutsdatum: 2018-12-18. Maxbelopp per ansökan: 50 000 kr.

Totalt beviljat: 200 000 kr.

 • How does the way we care for our dogs & cows affect us all? - In search of animal welfare links to antibiotic use practices in contrasting countries and animal species
 • ERC consolidator grant – Untangling the links between people’s health and biodiversity – a multidisciplinary approach
 • Hur påverkar umgänge med hundar och katter människans välmående, och hur påverkar människans välmående djuren?
 • Hundens rehabiliterande roll i svensk fängelsemiljö

Konferens, workshop och seminarium 2018

Beslutsdatum: löpande 2018. Maxbelopp per ansökan: konferens 100 000 kr, workshop 50 000 kr, seminarium 20 000 kr.

Totalt beviljat: 260 000 kr.

Konferenser

 • 4th Annual Animal Welfare Science Symposium 2019
 • Reproductive toxicity and endocrine disruption – an update

Workshops

 • Gemensamt arbete med tillämpningen av 3R-principen inom SLUs djurförsök i lab, ladugård och naturen
 • Looking back to prepare for a sustainable future: Animal husbandry in 20th Century Europe
 • COMP fragment vid artros och hjärtsjukdom- en matrikine med okänd biologisk effekt
 • Barriers and options with supplementary feeding in reindeer husbandry - experiences and knowledge across Fennoscandia

Seminarium

 • Vildsvin som orsak till matförgiftning - är köttet en risk eller resurs?