World Rabies Day

Senast ändrad: 22 september 2023
Brun och vit räv på grönt gräs. Foto.

28 september är det återigen dags för Världsrabiesdagen! Årets tema är: "All fo 1, One Health for all". Rabiesvirus är ett av världens mest fruktade virus. Det är en dödlig sjukdom för både människor och djur, och den går inte att bota. Vi frågade en av våra experter!

Susanna Sternberg Lewerin, professor i epizootologi och smittskydd vid SLU ger oss svaren på tre frågor om denna otäcka sjukdom.

Rabies förekommer väl inte i Sverige, behövs det en rabiesdag?

- Absolut! Rabies är en högaktuell sjukdom även här. Många hundar och katter förs in till Sverige från områden där sjukdomen förekommer. Om de inte är korrekt vaccinerade, eller vaccinerats efter att de redan smittats, kan de föra med sig sjukdomen hit. 

Vad är rabies och hur smittar det?

- Det är en virussjukdom som smittar via saliv från infekterade individer. Sjukdomen leder till aggressivitet vilket gör att smittade hundar och katter (och vilda djur) bits och därmed sprider smittan vidare. Sjukdomen är dödlig och plågsam, i slutskedet får djuret/patienten smärtsamma kramper och hallucinationer. Tiden mellan smittotillfället och symtomdebut kan vara flera månader.

Om man misstänker rabies, vad ska man göra då?

- Då ska man genast kontakta en veterinär, veterinären kontaktar då rätt myndigheter och beslut om åtgärder för att hindra smittspridning tas omedelbart. Det är viktigt att all information om ett misstänkt smittat djur genast förmedlas till veterinära myndigheter så att smittan kan spåras och stoppas. Om du har blivit biten av ett djur som kan ha rabies ska du genast kontakta infektionsläkare, om detta skett i Sverige måste du också se till att en veterinär kontaktas för att vidta åtgärder kring djuret.

För mer information om World Rabies Day och för att delta i virtuella rabies events. 


Kontaktinformation