Våra utlysningar

Senast ändrad: 28 januari 2021
Sticklingar som växer, foto.

För att bidra till nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt och stimulera till nya samarbeten mellan forskargrupper utlyser SLU Future One Health medel för aktiviteter som stödjer forskningssamarbeten.

Notera att ansökningar till våra utlysningar kan endast göras av SLU-anställda, men kan gärna ske i samverkan med externa aktörer.

Medel till fördjupade analyser

Vi utlyser medel för fördjupade analyser och litteratursammanställningar av forskning inom plattformens tre temaområden. Ansökningar beviljas med maximalt 200 000 kr vardera. Utlysningen för 2020 öppnar för ansökningar den 11 maj. Sista ansökningsdatum är den 14 augusti.

Mer information om medel till fördjupande analyser.

Bidrag för workshop och seminarium

Det finns möjlighet att ansöka om bidrag för finansiering av workshops eller seminarier från SLU Framtidens djur, natur och hälsa vid ett tillfälle 2020. Sista dag för ansökan är 1 maj 2020. Ansökningar tilldelas maximalt 20 000 kronor.

Mer information om bidrag för workshop och seminarium. 

Unga forskare - medel för finansiering av forskningsutbyte

Denna utlysning riktas mot unga disputerade SLU-anställda forskare (<10 år efter disputation) utan fakultetsfinansierad högre tjänst (universitetslektor eller professor). Medel kan sökas för forskningsutbyten utanför Sverige och för maximalt 6 månader. Den sökande kan maximalt tilldelas 50 000 kr.

Mer information om medel för finansiering av forskningsutbyte.

Stimulansmedel till tvärvetenskapliga forskningsansökningar

Du har under 2018–2019 kunnat söka medel för att utveckla tvärvetenskapliga forskningsansökningar till externa finansiärer inom våra temaområden. NOTERA! Under 2020 kommer inga medel att delas ut för denna utlysning.

Sidansvarig: futureonehealth@slu.se