Plant Protection photos

Senast ändrad: 22 april 2022

We are looking into the possibility of increasing the number of plant protection photos in SLU's media bank. Therefore, it would be very useful for us to get to know more about your photo needs!

Plant protection pictures

Are you interested in having photos taken of your research?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Kontaktinformation

Katja Fedrowitz
Administrativ koordinator SLU Skogsskadecentrum
Koordinator SLU Nätverk växtskydd & SLU Nätverk växtförädling & avel
Telefon: +46 018 67 21 96
Epost: Katja.Fedrowitz@slu.se