Hoppa till huvudinnehåll

Filmer om växtskydd

Se hur SLU jobbar med säkert växtskydd! Globalt kommer vi behöva öka livsmedelsproduktionen med 60% till år 2050 för att trygga livsmedelsförsörjningen, men samtidigt  På samma gång minskar skördarna idag med 40% på grund av skadegörare, samtidigt som klimatförändringarna innebär ökade påfrestningar och risker. FN utsedde år 2020 till det Internationella växtskyddsåret.

Vem smyger bland bönorna?

Intresset för att göra livsmedel av åkerböna ökar – men vad är det som smyger bland bönorna? Följ med och titta på vad Ola Lundin och Laura Riggi undersöker i detta försök.

Pollinatörernas superkraft består under torra år

Hur påverkas odling av åkerböna av ett förändrat klimat? Skörden minskade kraftigt i bestånd som stressades av torka, bladlöss eller både och. Oavsett stressnivå gav dock pollinerande humlor en rejäl skördeökning.

Bättre jordbruk med fler ogräs?

Vissa ogräs är otroligt bra på att anpassa sig till våra försök att få bort dem. Kanske skulle vi istället kunna ta hjälp av rätt slags ogräs för att stoppa de problematiska arterna från att breda ut sig?

Självförsvar för smågranar

Följ med på "självförsvarskurs" för granar! Kristina Berggren och hennes kollegor utforskar hur man förbättra granplantornas eget försvar mot snytbaggar. Dessa insekter är ett stort problem för skogsbruket eftersom de gnager på nyplanterade plantor.

Flugor kan manipuleras för att skydda växter

Flugor kan vara skadegörare men också användas som multiverktyg för växtskydd. Paul Becher berättar hur!

Push pull - Att skrämma och locka bort skadedjur ger större skördar

Mattias Jonsson berättar om ett projekt där metoden Push Pull undersöks i Östra Afrika.

Blomsterremsor vid åkern - bra eller dåligt?

Maria Viketoft undersöker för- och nackdelar med blomsterremsor vid åkern. Idén är att blomsterremsorna ska locka till sig pollinatörer och naturliga fiender.

Växtskyddets supersvamp

Magnus Karlsson forskar om svampen Clonostachys rosea, en riktig supersvamp för växtskydd! Den här svampen kan både bekämpa skadesvampar och förbättra tillväxten hos växter.
Publicerad: 04 oktober 2021 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se
Loading…