Hoppa till huvudinnehåll

Nationella växtskyddskonferensen 2022

Hur når vi ett hållbart växtskydd? Det diskuterades på den Nationella växtskyddskonferensen 2022 den 9-10 november på Ultuna i Uppsala som arrangerades av SLU, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.

Logotyp för nationella växtskyddskonferensen. Illustration

Utbyte av erfarenheter och forskning i de gröna näringarna

Konferensen samlade forskare, intresseorganisationer, myndigheter, företag och andra. Deltagarna kunde  utbyta erfarenheter, ta del av aktuell forskning och diskutera lösningar för de gröna näringarna i Sverige.

Läs om konferensen i nyhetsinklägget "Utmaningar och möjligheter inom växtskydd diskuterades i Uppsala" publicerat 2022-22-14.

Logotyper för SLU, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket

Arrangörer

Den Nationella växtskyddskonferensen 2022 arrangerades av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.

Publicerad: 03 april 2024 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se
Loading…