Konferensbidrag till den Nationella växtskyddskonferensen 2022

Senast ändrad: 14 juni 2022

Vänligen använd mallen som finns att ladda ner längst ned på sidan. Sista dag för att lämna in ett konferensbidrag ("abstract") är den 1:a september. För att vara med under konferensen behöver du registrera dig - gör det gärna så snart som möjligt! Länken till registreringen finns längst ned på sidan.

Här skickar du in ditt konferensbidrag ("abstract") till den Nationella växtskyddskonferensen 2022. Använd mallen nedan!

Vänligen välj session (flerval är tillåten)
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data